Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Be the red line – Malmö för klimaträttvisa

2017.10.28 14:00 - 17:00

BE THE RED LINE
Tillsammans bildar vi en mänsklig kedja genom Malmö, en röd linje, för att markera och stå upp för gränsen som mänskligheten inte får gå över om vi ska undvika katastrofala och oåterkalleliga klimatförändringar.

VI KRÄVER
– Omedelbar omställning!
– Klimaträttvisa nu!
– Lämna de fossila bränslena i marken!

ALLA SKA KUNNA DELTA
Vår styrka ligger i vår mångfald och bredden bland oss som deltar. Manifestationen ska vara samlande och tillgänglig. Vi är fredliga men beslutsamma.

KLÄ ER I RÖTT
För att vår manifestation ska bli så synlig som möjligt uppmanas alla att klä sig i rött och på så vis bilda en röd linje. Ta med er röda kläder, banderoller, långa röda tygstycken, band, röda lampor eller cykellysen.

VARFÖR NU?
Mellan den 23-27 okt står Malmö värd för IPCCs författarmöte, där forskare och experter i FN:s klimatpanel möts för att skriva sin rapport om 1,5-gradersmålet som kom ur Parisavtalet från 2015.

IPCCs arbete är förstås viktigt och nödvändigt. Men Malmömötet riskerar att få en annan funktion: att invagga oss i föreställningen att politiken går åt rätt håll.

Men Sveriges gröna ambitioner och värdskap för detta möte rimmar illa med den direkt kontraproduktiva politik som bedrivits de senaste åren. Istället för att avveckla den fossila infrastrukturen fortsätter vårt land att gräva sig ännu djupare ner i den: förbifart Stockholm byggs för fullt, LNG-terminaler expanderar runt om i landet och flygplatser från Umeå till Göteborg byggs ut. Samtidigt stänger man gränserna i en tid då många människor flyr sina hem på grund av uppvärmningens konsekvenser i jakt på skydd och trygghet. Vad är då värdet av att samla forskare för att förklara hur vi ska hålla ett ambitiöst klimatmål? Inte stort – om inte detta blir ett tillfälle för en radikal omläggning, i praktisk handling.

Vi säger till regeringen: nog med fager grön retorik! Inget mer hyckleri om svenskt klimatledarskap! Ni kan inte sola er i klimatpanelens glans utan att också påbörja en total utfasning av fossila bränslen ur den svenska ekonomin – den typ av förändring som, enligt ett samstämmigt forskarsamhälle, måste till om ännu värre katastrofer ska undvikas.

GÅ MED OSS
Slut upp i vår protest! Tillsammans kan vi bli den röst som både forskarna och politikerna till slut tvingas lyssna på.

VI ÄR KLIMATFRONTEN
Klimatfronten är ett brett nätverk av miljö- och solidaritetsorganisationeri Malmö som har gått ihop i en gemensam front för klimatet och för en radikal omläggning i praktiken.

FÖLJ OSS FÖR MER UPPDATERINGAR
https://www.facebook.com/klimatfronten/

~~~~~~~~~~~~

BE THE RED LINE
Together we will form a human chain through Malmö, a red line emphazising the limit that humanity cannot pass if we are to avoid catastrophic and irreversible climate change.

— MORE INFO TO COME —

WE DEMAND
– Immediate transition!
– Climate justice now!
– Keep the fossil fuels in the ground!

ALL CAN PARTICIPATE
Our strength lies in the diversity of our constituency; therefore, this manifestation aims to be as accessible and inclusive as possible. It will be peaceful.

DRESS IN RED
In order to make our manifestation as visible as possible, we invite you to dress in red to contribute to the “red line” formation. Bring your red clothes, banners, long red piece of cloth, ribbon, red lamp or cycle lights.

WHY NOW?
Between October 23-27, Malmö is hosting the lead author meeting of IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Here, scientists and experts will meet to write the report concerning the 1.5 degree goal originating from the Paris Agreement of 2015.

The work of IPCC is of course important and necessary. However, the meeting in Malmö is at risk of another dangerous political turn: a cooptation into the idea that current climate action and policy is sufficient.

The politics of recent years do not comply with Sweden’s green ambitions. Instead of decommissioning infrastructures for fossil fuels, Sweden is entrenching itself deeper within them: Stockholm bypass is under development, LNG-terminals are expanding around the country, and airports from Umeå to Gothenburg are extended. At the same time borders are closed during a time when people are fleeing their homes due to consequences of climate change and in need of shelter and safety. What then is the value of gathering scientists to explain how to keep an ambitious climate target?

We say to the government: enough with pretty and green rhetorics! No more hypocrisy about Swedish climate leadership! You cannot bask in the IPCC’s glory without also initiating a total divestment of fossil fuels from Swedish economy – the kind of change that, according to the scientific community, has to be achieved to avoid even worse climate catastrophes.

WALK WITH US
Join us in our protest! Together we are the voice that both scientists and politicians must hear.

WE ARE KLIMATFRONTEN (THE CLIMATE FRONT)
Klimatfronten is a network of social and environmental organisations in Malmö who have joined in a movement for climate justice, and radical transition in practice.

FOLLOW US FOR MORE UPDATES
https://www.facebook.com/klimatfronten/

Detaljer

Datum:
2017.10.28
Tid:
14:00 - 17:00

Plats

Malmö Central
-
Malmö,
+ Google Map