Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Black Friday – Handelns Mörka Sanning – Mall of Scandinavia

2019.11.29 16:00 - 18:00

Gratis

🇬🇧 English translation below ⬇️
Vi befinner oss i en klimatkris som årligen fördjupas av den resursutvinning och avfallsproduktion som företagen orsakar och som eldas på av en oförsonlig strävan att maximera konsumtionen till varje pris. Den 29 november, på Black Friday, kommer Extinction Rebellion att genomföra aktioner för att belysa den skadliga påverkan som det nuvarande handelssystemet har på planeten.

Den dominerande affärsmodellen bygger idag på att naturen omvandlas till varor med kort livstid och minimala möjligheter för reparation och återvinning. I förlängningen leder det till ständigt växande avfallshögar, förstörda ekosystem och ökande klimatutsläpp vilket hotar allt levande på jorden. Vårt budskap är att det nuvarande systemet för produktion och handel är defekt och vi kräver därför att företag och politiker gemensamt och omedelbart tar fram alternativ som skapar förutsättningar för en livsduglig planet.

Vi uppmanar alla som känner en oro inför klimatkrisen och förstörelsen av ekosystem att gå med oss och visa företag och våra folkvalda att vi kräver en förändring för nuvarande och framtida generationers skull!

AKTIONSKRAV
1) Regeringen måste tala klarspråk om det klimat- och ekologiska avtryck som Sveriges konsumtion orsakar.
2) Politiker måste ta sitt ansvar för att underlätta omställningen till hållbara produktions- och konsumtionsmönster och reducera utsläppen.
3) Företag måste ta sitt ansvar för att ställa om sina affärsmodeller så att skadan på klimatet och ekosystem minimeras.

BESKRIVNING AV AKTIONEN
Vi kommer att genomföra die-ins i köpcentrum för att symbolisera den framtid som väntar om inte systemet förändras. De som vill delta kommer att sakta falla ner en efter en och spela döda. Vi kommer att kombinera detta med en performance och uppspelning av låten ”This is an emergency” (https://youtu.be/3QIde6L7W0o). Utanför köpcentret I höstmörkret står en grupp människor samlade med en stor upplyst jordglob. När die-in deltagarna stiger upp går de ut och ansluter till gruppen med jordklotet.

PLATSER OCH TIDPUNKTER
Aktioner sker både på förmiddagen och eftermiddagen och du kan välja att delta på en eller båda.
1) Gallerian, Hamngatan 37, Stockholm, kl 10.00 (samling 09:00)
2) Mall of Scandinavia, Stjärntorget 2, Solna, kl 17.00 (samling 16:00)

💚✊ ALLA REBELLER BEHÖVS ✊💚
🇸🇪 Det kommer att finnas flera roller att fylla under aktionerna.

💀Personer som spelar döda💀
——————————-
Eftersom denna aktion är en s.k. ”Die in” är detta en viktig roll. Om detta är något för dig får du gärna klä dig i svart/grått.

🏳️Banderoll/flagg-hållare 🏳️
—————————–
Genom banderoller och flaggor kommer vi göra tydligt vad budskapet med aktionen är, samt att det är Extinction Rebellion som står bakom den.

📃 Flygbladsutdelare 📃
————————-
Vi kommer att ha flygblad med information om både den aktuella aktionen samt mer generell information om Extinction Rebellion. Detta passar bra för dig som tycker om att prata med folk och har en god uppfattning om vad XR står för.

📷 Fotograf/filmare 📷
———————–
En aktion kan inte dokumenteras för mycket, så fotografera och filma gärna och sprid så mycket du kan. Du får gärna dela med dig av materialet till oss så sprider vi vidare om du vill det.

💚 Stöd 💚
———–
Vår styrka ligger i vårt antal! Din närvaro och ditt stöd hjälper till att bygga en massrörelse!

————-

🇬🇧🇬🇧🇬🇧
BLACK FRIDAY – THE DARK TRUTH OF BUSINESS
We are in the midst of a climate crisis constantly aggravated by the resource extraction and waste production of companies and inflamed by an unforgiving strive to maximise consumption at all cost. On November 29, Black Friday, Extinction Rebellion will carry out actions to highlight the harmful impact that the current system of production and trade has on the planet.

Currently, the predominant business model converts nature to goods with short lifespans and non-existing potential for repair and reuse. This leads to ever growing piles of waste, devastated ecosystems and increasing greenhouse gas emissions which ultimately threatens all life. Our message is that this business system is broken and we demand that companies and politicians collectively and immediately present alternatives that create conditions for a viable planet.

We call on everyone who share our concern for the climate emergency and the ecological collapse to join us and show companies and our elected representatives that we demand change, for current and future generations!

ACTION DEMANDS
1) The government must tell the truth about the climate and ecological footprint caused by Swedish consumption.
2) Politicians must take responsibility to facilitate the transition to sustainable production and consumption patterns in order to reduce emissions.
3) Companies must take responsibility to transform their business models in order to minimize harm to the climate and ecosystems.

ACTION DESCRIPTION
We will carry out die-ins in shopping malls in order to symbolise the future that awaits if the system is not changed. Those who want to participate will slowly drop to the floor one by one and play dead. This will be combined with a performance during which we play the song “This is an emergency” (https://youtu.be/3QIde6L7W0o). Outside in the autumn darkness people will gather around an illuminated globe and when the die-in participants rise up they join the gathering.

LOCATIONS AND TIME
Actions will take place in the morning and in the afternoon and you can choose to participate in both or just one.
1) Gallerian, Hamngatan 37, Stockholm, 10 AM (meet-up at 9 AM)
2) Mall of Scandinavia, Stjärntorget 2, Solna, 5 PM (meet-up at 4 PM)

💚✊ ALL REBELS ARE NEEDED ✊💚
🇬🇧There will be many roles to fill during the actions.

💀People to play dead💀
————————-
Since this is a so called ”Die in” this is an important role. If this is something for you feel free to wear something black/grey.

🏳️Banner/flag holder 🏳️
————————
Using banners and flags we’ll make the key messages of the action clear to onlookers, and spread the word that Extinction Rebellion are the organisers.

📃 Flyer distributor 📃
———————–
We’ll have fliers with information on the ongoing action as well as more general info about Extinction Rebellion. This role is great for those who like interacting with people and have a fairly good understanding of Extinction Rebellion.

📷 Photographer 📷
———————
There’s no such thing as too much documentation, so please take as many pictures and video as you want and use it to spread the word. If you want to share material with us we’d be happy to use it on social media etc.

💚 Support 💚
————–
There’s strength in numbers! Your presence and support helps build a mass movement!

Detaljer

Datum:
2019.11.29
Tid:
16:00 - 18:00
Pris:
Gratis
Evenemang Kategori:
Evenemang Taggar:
Webbplats:
https://www.facebook.com/events/417924205810750

Arrangörer

Extinction Rebellion Stockholm
Extinction Rebellion Sverige

Plats

Mall of Scandinavia
Stjärntorget 2
Solna, Sverige
+ Google Map