Kolet säljs!

Regeringen har idag beslutat att godkänna Vattenfalls begäran att få sälja sin brunkolsverksamhet i Tyskland.

Se regeringens pressemeddelanden + Powerpoint-presentationer:

  1. Brunkolsföräljningen.
  2. Ny politik för utsläppsrätter.

Isabella Lövin på DN-debatt: ”Regeringen säger ja till försäljning av brunkol”.

Mikael Damberg sa på presskonferensen att ”Värdet av att sälja är högre än att behålla och driva verksamheten vidare” och konstaterade att frågan aldrig har handlat om ifall Vattenfall ska avveckla brunkolsaffären eller inte.

REAKTIONER

Em Petersson från Greenpeace: Idag sörjer vi, imorgon organiserar vi oss.

Svante Axelsson från Naturskyddsföreningen: Köp av utsläppsrätter kompenserar inte försäljningen av kolkraften!

Jonas Bane från Klimataktion: Saknas klimatpolitiska ambitioner.

Utdrag från Ekots Ida Bellingers rapporter:

Carl Schlyter (MP) har uttalat sig starkt kritiskt kring den affären under morgonen. Han säger att man inte kan vifta med en kolbit hela valrörelsen för att sedan sälja. Då har man sålt kolet och tappat väljarna tror jag. Man är rädd för att upprepa nuon-affären, men det här är klimatets Nuon-affär.
Det är ett bakslag både för miljöpolitiken, för klimatet och för socialdemokraterna, de ville ju ha med oss för att bli ledande i gröna frågor.
Jag tror att det här i kombination med tidigare beslut blir svårt att gå till val med någon större entusiasm.
Jag är mycket orolig.

Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt säger att beslutet att inte stoppa försäljningen är det största klimatbeslutet i modern tid, och att regeringen i stället borde valt att avveckla brunkolsverksamheten i samarbete med tyska myndigheter.

De regeringen gör är att annulera en droppe i ett hav av utsläppsrätter. Vi har helt enkelt för många utsläppsrätter, säger Annika Jakobsson från Greenpeace.
Vi har lagt fram ett förslag, där man skulle lägga brunkolsverksamheten i en stiftelse där ansvaret skulle vara politisk både från tyskland och sverige, där man skulle fasa ut den transparent och samtidigt skapa nya energiöjligheter”.
Jag håller med Rockström i hans analys och kommentarer. Det är tyvärr ett beslut att underminera hela Parisavtalet.

Det första man måste göra är att städa på sin bakgård, och man städar inte genom att helt göra sig av med bakgården, säger Johan Rockström.
De två starkaste föregångsländerna är just Sverige och Tyskland och genom det här sänder de signaler om att inte ta Parisavtalet på allvar.
Ur ett klimatperspekti är de nya ägarna inte pålitiliga, eftersom de vill öka brunkolsverksamheten. Man kan inte utesluta att EPH kommer utöka brunkolsverksamheten.
Det finns affärsmässiga frågetecken ur ett etiskt perspektiv.
Problemet är att utsläppshandelssystemet inom EU inte fungerar eftersom det politiskt getts bort gratis mängder av utsläppsrätter. Risken är att Sverige lägger skattemedel på att köpa och annulera utsläppsrätter som inte får någon effekt.
Sverige är en del av Parisavtalet som innebär att fasa ut alla fossilkällor rekortsnabbt. I den aspekten är det här en dyster dag i ett planetärt perspektiv.

/ Kp 160702