Bli med i klimatvalet, starta en lokal grupp i din kommun

Ett antal organisationer inom nätverket KlimatSverige startar det nya året med en kampanj med målet att klimat och omställning blir huvudfrågor i valet 2018. Kampanjen vill se lokala grupper över hela landet som driver på för att Sveriges kommuner ska bli fossilfria och hållbara till 2030.

Läs mer här om hur ni blir en lokal grupp i klimatvalet (länk http://klimatsverige.se/klimatvalet/ )

Kampanjen vill stimulera och lyfta fram lokala medborgarförslag och kreativa projekt som drivs av föreningar, lokala företagare, och omställningsgrupper runt om i landets kommuner.

– Vi ser många positiva tecken. Priset på fossilfri el sjunker och människor står upp för hållbara alternativ. Men takten och ambitionerna behöver öka. Vi vill att varje by, stadsdel och kommun ska gå i täten för ett fossilfritt och hållbart Sverige, säger Jonas Bane, talesperson för Klimataktion, en av de organisationer som står bakom uppropet.

Kampanjen kallas klimatvalet därför att den siktar mot valåret 2018, då flera organisationer gått samman om att genomföra en folkets klimatriksdag i maj i Stockholm.

– Politikerna vill minska landets utsläpp med 85 procent fram till 2045. Det räcker inte för att Sverige på ett rättvist sätt ska bidra till att nå de globala klimatmålen. Därför behöver vi driva på underifrån, menar Andrea Söderblom-Tay, ordförande i Jordens Vänner som också står bakom initiativet.

Kampanjen uppmuntrar lokalavdelningar och enskilda att samarbeta för att ta fram lokala medborgarförslag och idéer som ger gröna jobb, ökar livskvaliteten och gör oss oberoende av fossila bränslen. Grupperna ska driva lokala kampanjer och ordna politiska debatter fram till valet 2018.

– Tillsammans vill vi se till att klimat och hållbarhet blir nyckelfrågor under valåret 2018. Det är nödvändigt därför att världen har väldigt kort tid på sig för att ställa om till ett samhälle som inte leder till klimatkaos, säger Pontus Björkman, aktiv i Latinamerikagrupperna.

Läs mer om Klimatriksdag 2018 på http://klimatriksdagen.se/

Bakom uppropet KLIMATVALET står hittills

  • Klimataktion
  • Jordens Vänner
  • Nätverket Gemensam Välfärd
  • Latinamerikagrupperna
  • PUSH Sverige
  • Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen
  • Skiftet – demokrati i rörelse
  • Färnebo Folkhögskola