Kläck idéer som väcker folket!

Bli med i KlimatSveriges idégrupp!

Parismötet om klimatet har satt upp fina mål. Nu måste det till kraftfulla politiska beslut för att hejda den skenande utvecklingen mot fler och fler klimatkatastrofer. Det är bråttom på riktigt nu. Planetens ödesfråga måste inta sin rättmätiga plats. Endast en högre kunskapsnivå hos allmänheten gör att politikerna vågar ta de rätta besluten. Hos den stora allmänheten uppmärksammas frågan på allvar när klimattoppmöten anordnas. Det är ungefär var femte år. Det räcker inte! Lägets allvar gör att frågan måste hamna i fokus betydligt oftare.

Idégruppens utmaning:

  • Hur kan ett större intresse för klimatfrågan väckas hos den breda allmänheten?
  • Hur skulle ett drömevenemang för klimatfrågan se ut?
  • Hur kan man göra folkbildande, underhållande och spännande TV-program med klimatfrågan i centrum? Program som hjälper allmänheten att ställa om till en hållbarare livsstil.
  • Hur kan man hjälpa miljöteknik att få en större spridning?

Har du djärva idéer eller vill du fundera över dessa frågor tillsammans med andra. Idéer föder nya idéer. I idégruppen vill vi lyfta in klimatfrågan i vardagsrummen. Tillsammans kan vi spåna fram evenemang och TV-program som så småningom kanske kan bli verklighet.

Vi planerar att starta gruppen till hösten. Vi återkommer i augusti med mer information. Om du redan nu har tankar och idéer kring dessa frågor tveka inte att kontakta oss.

Kontaktpersoner:

Torbjörn Lantto       torbjorn.lantto@comhem.se     073-8243798

Elisabeth Lundqvist vilja_o@hotmail.com               070-7680989