Klimatmarscher 29 april !

Kan vi organisera klimatmarscher även i Sverige den 29 april?

I USA har klimatnätverket Peoples Climate Movement tagit initiativ till en stor och bred klimatmanifestation den 29 april – PEOPLES CLIMATE MARCH. Datumet är valt eftersom Trumpadministrationen då suttit vid makten i 100 dagar. Klimatnätverket består av hundratals klimat-, miljö- och rättviserörelser i landet. De organiserade den stora klimatmarschen i New York i september 2014 som samlade 400 000 deltagare. Parollerna för Peoples Climate March är:

We Resist, We Build, We Rise
March for Jobs, Justice and the Climate

https://peoplesclimate.org/

Samordningsgruppen för KlimatSverige föreslår nu nätverkets organisationer att vi tillsammans ska genomföra Folkets klimatmarscher (Peoples Climate March) i Sverige den 29 april, i solidaritet med amerikanska folkets protester mot Trumpregeringens klimat- och människovidriga politik. Vi måste fortsätta kräv en global klimatpolitik som tar vetenskapen, rättvisan och människovärdet på allvar.

Vi uppmanar därför samtliga i nätverket KlimatSverige – organisationer, samfund, föreningar och individer – att samarbeta för klimatmarscher i hela landet, i storstäderna såväl som i glesbygden. Vi gjorde det den 29 november 2015 och vi kan göra det igen, och ännu större.

Vi har ett preliminärt förslag till plattform för uppropet:

FOLKETS KLIMATMARSCH – PEOPLES CLIMATE MARCH
Vi sätter Planeten Först!
Vi står emot lögner om klimatförändringarna
Vi bygger allianser för en hållbar framtid
Vi står upp för människovärde och klimaträttvisa

Ge synpunkter så snart som möjligt till kontakt@klimatsverige.se, eller kom till arbetsmötet
– onsdag 8 feb kl 18.30 på ABF, Sveavägen 41, foyén. Eller till det öppna nätverksmötet
– lördagen 11 feb i Immanuelskyrkan.