Möte med KlimatSverige – organisationer, enskilda, allmänhet

Möte om klimaträttvisa och nätverksarbete med KlimatSverige

Möte för organisationer, enskilda aktivister och allmänheten

Datum, tid: Fredagen den 22 april, kl 17:00-20:00
Lokal: Hedénsalen, våning 4, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Arrangör: Nätverket KlimatSverige och ABF Stockholm

Anmälan : Gå till anmälan!
Frågor:
kontakt@klimatsverige.se

Sedan starten för drygt ett år sedan har nätverket KlimatSverige vuxit till 70 organisationer, nått ut i alla typer av medier, och framgångsrikt arrangerat ett antal seminarier, paneldebatter, aktionsmöten och manifestationer. Det hade inte gått utan ett stort engagemang bland nätverksorganisationerna och volontärer från olika delar av samhället. Efter COP21 i Paris fortsätter arbetet med klimatfrågan på olika sätt och den som vill kan under mötet engagera sig både i gemensamma klimataktiviteter och i den fortsatta utvecklingen av KlimatSverige.

Program

Del 1. Mötet börjar med ett panelsamtal om klimaträttvisa, där utvalda representanter från nätverket KlimatSverige diskuterar hur man kan gå vidare med rättvisearbetet efter COP21.

Del 2a. Samarbeten och aktiviteter

– Kommunikationsplattform. KlimatSveriges kommunikationsgrupps upplägg kommer att presenteras. Diskussion om hur ett nätverks organisationer gemensamt kan nå ut på bästa sätt.

– Utbildning av klimatinformatörer. ABF och Klimataktion samarbetar kring framtagandet av ett utbildningsmaterial anpassat till klimatavtalet och en klimatinformatörsutbildning. Diskussion om bildandet av en gemensam arbetsgrupp med intresserade organisationer.

– Internationella gruppen. KlimatSverige har visionen att bygga ett globalt nätverk med likasinnade personer i andra länder. Info om gruppen, samt anmälan för  intresserade.

– Klimataktiviteter fr.o.m. våren 2016. Diskussion och även info om nätverket KlimatSveriges och dess organisationers nationella och internationella klimataktiviteter.

Del 2b. Nätverksstrategier och organisation

– Representativitet. Många organisationer behöver vara representerade i ett nätverks samordningsgrupp. Vilket mandat behöver en sådan grupp ha att agera för nätverkets räkning? – Finansiering av aktiviteter och administration. Nätverk drivs ofta av ideella krafter, som söker finansiering för varje aktivitet. Är det bästa sättet att driva nätverk, eller behöver en annan finansieringsform implementeras, för att säkra och effektivisera verksamheten?

– Mobilisering till aktivt arbete i nätverk. Positivt för nätverk är om vissa organisationer avsätter tid för anställd personal och uppmanar egna volontärer att arbeta aktivt i olika arbetsgrupper eller aktiviteter. Diskussion om hur nätverk kan mobilisera volontärer.

– Nationell mobilisering. Hur kan ett nätverk spridas över hela landet? Diskussion om hur organisationer gemensamt kan stödja varandra i spridningsarbetet.


Välkommen!

Samordningsgruppen, nätverket KlimatSverige

/ 2016.04.20