Välkommen på planeringsmöte – tisdagen den 25 augusti!

KlimatSverige bjuder in till ett planeringsmöte inför globala klimatmanifestationer i november.

Den 29 november är utlyst som en internationell aktionsdag inför starten av COP 21, FN:s klimattoppmöte i Paris, då den internationella klimatrörelsen vill se manifestationer på många platser i världen. I anslutning till det internationella samarbetet har nätverket KlimatSverige inbjudit till samarbete kring demonstrationer och manifestationer i Sverige. Det är hittills klart att det blir klimatmanifestationer i Stockholm, Göteborg och Malmö den 29 november. Manifestationen i Stockholm arrangeras av en projektgrupp inom nätverket KlimatSverige. I Göteborg arrangeras manifestationen av Klimatsamling 2015 och i Malmö av Klimathoppet.

Förebild för manifestationerna är Climate March i New York den 21 september 2014, som nådde en fantastisk bredd i fråga om medverkande organisationer, samt Pride-festivalerna, där ett stort antal organisationer deltar. Vi hoppas på att nå en liknande bredd. Manifestationerna kommer att inbegripa engagerande tal, medryckande musikuppträdanden och demonstrationer genom städernas centrala delar, samt eventuellt även dansuppträdanden/flash mobs och annat.

Tanken är att ha en gemensam huvudparoll för klimatmanifestationerna och att respektive deltagande organisation kan medverka med egna budskap inom ramen för huvudparollen. Den gemensamma huvudparollen kommar att diskuteras på mötet den 25 augusti, så förbered gärna genom att diskutera paroller inom den egna organisationen som ni kan ta upp på mötet. Du som inte är engagerad inom någon organisation är givetvis också välkommen att delta.

På planeringsmötet kommer en genomgång av det pågående arbetet att göras och vi ser fram emot att få ta del av deltagarnas tankar och idéer. Var god fundera på nedanstående frågor och skicka gärna in svar och parollförslag i förväg, så att vi får ett brett underlag. Mejla till: kontakt@klimatsverige.se


Datum/tid: Tisdagen den 25 augusti, kl 18:00
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Arrangör: Nätverket KlimatSverige
Anmälan senast den 21 augusti via formuläret nedan. Eller via mail till kontakt@klimatsverige.se

1. Hur vill du/din organisation medverka i manifestationerna i Stockholm och/eller Göteborg?

– delta i planeringsgrupp/er – namn på deltagare
– bidra med talare och/eller artister – namn på talare och artister
– delta med finansiering (i Göteborg hade ca 50.000 kr insamlats i juni, medan Stockholm har fått positiva förhandbesked från vissa organisationer, men mer pengar behövs för artister, ljudteknik, tillstånd, affischering m.m.) – Varje bidrag är välkommet!
– mobilisera folk – kommunikationskanaler och ansvariga för arbete med sociala medier etc.
– bidra med kontakter – ansvariga för kontakter med organisationer, media, journalister etc.
– bidra med lokaler i centrala delar av städerna och/eller PA-teknik – lokal-/teknikansvariga
– delta med banderoller, samt produktion av banderoller, affischer och informationsblad
– delta i affischering och/eller utdelning av informationsblad före manifestationerna

2. Har du eller din organisation intresse av att delta i eller dra i gång klimatdemonstrationer/ manifestationer på andra orter i Sverige än Stockholm och Göteborg, i så fall vilka?

3. En gemensam huvudparoll för manifestationerna kommer att diskuteras och deltagarna kan bidra med egna paroller för diskussion och utveckling av budskapet.