Valåret 2018

Valåret 2018 är ett verkligt klimatval

Den globala uppvärmningen tickar på. Människor, främst i utvecklingsländer, drabbas allt oftare av extrema väderkatastrofer. Det mänskliga avtrycket på jorden fortsätter att öka. Fler och fler inser att vi är på väg att rycka undan grunden för våra barn och barnbarns chanser till ett bra liv.

I Parisavtalet som trätt i kraft är strävan att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Sverige sätter målet att minska utsläppen med 85 procent till 2045. Transportsektorns utsläpp ska reduceras med 70 procent till 2030. Tyvärr räcker det inte om vi på ett rättvist sätt ska bidra till att nå de globala klimatmålen. Sverige behöver höja ambitionerna. Det brådskar med konkreta omställningsplaner för varje sektor och varje beslutsnivå. Vi behöver hållbara investeringar och lösningar för att skapa en utveckling inom ramen för vad vår planet kan bära – och samtidigt skapa nya klimatsmarta jobb, ökad livskvalitet och trygghet.

Vi ser positiva tecken. Priset på fossilfri el sjunker. Forskningen gör nya landvinningar. Kunskapen om de planetära gränserna ökar. Runt om i världen står människor upp för hållbara alternativ. Den politiska viljan att ställa om ökar och på många håll sker initiativ i rätt riktning. Men takten och ambitionerna behöver öka. Därför behövs en rörelse av lokala krafter för att varje by, stad, kommun och arbetsplats ska gå i täten för ett fossilfritt och hållbart Sverige till 2030.

 

Bakom initiativet står: Klimataktion, Jordens Vänner, Nätverket Gemensam Välfärd, Latinamerikagrupperna, Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen, Skiftet, Färnebo Folkhögskola, PUSH Sverige och Fossil Free Sverige.

/ Jl 170118