Bättre kan Stockholm, menar Klimataktion

Ett fossilfritt Stockholm år 2040 är otillräckligt. Föreningen Klimataktion ger flera förslag på områden där stadens ambitioner kan skärpas.

Läs debattartikeln i Stockholms Fria.

Förslagen:

  • Företag, föreningar och medborgare ska ges en aktiv roll i strategin.
  • Stockholm bör ta ett större ansvar för att hela länet planerar för fossilfri trafik.
  • Kolkraftverket i Värtan måste avvecklas snarast möjligt, helst till 2018.
  • Öka takten i utbyggnad av sol- vind- och bioenergi.
  • Förbjud fossilbränsleförsäljning efter 2030.
  • Avbryt bygge och planering av alla nya motorvägar.
  • Sätt högre energikrav på alla nybyggen och bygg mer trähus.
  • Påverka och minska flygresorna.
  • Engagera medborgarna i arbetet med resurseffektiva kretslopp.
  • Sök politisk enighet för en långsiktig klimatpolitik.

Läs hela remissvaret.

/ Kp 161003