Klimatlag från regeringen!

Regeringen har beslutat föreslå en ”historisk klimatreform”.
Se pressmeddelande nedan och kommentar från Klimataktion därefter.

Pressmeddelande från Regeringen 2 februari 2017

Regeringen föreslår historisk klimatreform för Sverige

Regeringen har i dag beslutat om ett förslag till ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Klimatlagen och nya klimatmål ska ge Sverige en ambitiös, långsiktig och stabil klimatpolitik.

Förslag till ett nytt klimatpolitiskt ramverk har idag beslutats. Det består av nya klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd och baseras på förra årets överenskommelse inom den parlamentariska Miljömålsberedningen. Förslaget skickas nu till Lagrådet.

– Klimatlagen är historisk och innebär ett epokskifte för Sverige. Precis som vi ska ha ordning och reda i finanspolitiken så behövs ordning i klimatpolitiken. Det här är den viktigaste reform som vår generations politiker kommer att göra för Sveriges unga, våra barn och barnbarn. Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer, säger statsminister Stefan Löfven.

Klimatlagen innehåller grundläggande bestämmelser om regeringens klimatpolitiska arbete. Regeringen ska i budgetpropositionen varje år lämna en klimatredovisning till riksdagen och ta fram en klimathandlingsplan varje mandatperiod.

– Nu är det slut på godtycket i klimatpoltiken. Att en stor majoritet av riksdagen står bakom ramverket ger långsiktighet och stabilitet, det är precis vad klimatpolitiken behöver. Omställningen ger enorma möjligheter i form av jobb, bättre hälsa och konkurrenskraft, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Regeringen föreslår, som ett långsiktigt klimatmål, att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Förslagen i lagrådsremissen bygger på Miljömålsberedningens överenskommelse, som presenterades i två delbetänkanden under 2016. Bakom överenskommelsen står Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, samt i vissa delar även Vänsterpartiet.

Förslaget ska nu granskas av Lagrådet innan det lämnas i form av en proposition till riksdagen i mars. Regeringen föreslår att klimatlagen träder i kraft 1 januari 2018.

Se vidare på regeringens hemsida.
Kommentar från Jonas Bane, talesperson för Klimataktion. 3 februari 2017

Igår presenterade Regeringen ett förslag på hur en ny klimatpolitik för Sverige ska se ut. Det är på alla sätt en stor sak med utsläppsmål, ett klimatpolitiskt ramverk och en klimatlag som binder regeringen till målen. Förslaget skiljer sig inte mycket från Miljömålsberedningens förslag, som vi gav kritiska remissvar på.

Ambitionerna kring när Sverige ska vara fossilfritt är fortfarande i stora drag domsamma, 2045 ska vi ha 85% minskning av utsläppen jämfört med 1990. Samma mål till 2030 ligger på 63%. Ett klimatpolitiskt råd ska komma på plats för att genomlysa lagförslag, något vi är starkt positiva till, då det väger upp mot det finanspolitiska ramverk som finns i dagsläget.

Klimataktion underströk i sitt remissvar att möjligheterna verkligen finns för Sverige att bli fossilfritt till 2030. Dessutom ville vi se större satsningar på att minska konsumtionsbaserade utsläpp och våra bidrag till utsläpp i andra länder. Detta lyser med sin frånvaro i det nya förslaget, och även om Sverige på den globala arenan har en tydlig och framstående ambition, så vet vi att även detta förslag med råge missar Parisavtalets ambitioner på max 2 graders temperaturökning, och naturligtvis ännu mer så för 1,5 grader. Vi behöver modiga åtaganden som går över gränserna för vad som anses vara möjligt och vågar bana väg för ett fossilfritt samhälle så fort det går. Förslaget som nu är lagt innebär tyvärr i mina ögon att man underpresterar gentemot sina möjligheter. Jag hoppas att Sveriges övriga aktörer, näringslivet, kommunerna och civilsamhället har en högre ambition och tar oss till fossilfrihet ännu snabbare än regeringens mål. I slutändan är det ju trots allt allas vårat ansvar att rädda vår värld från oss själva.

Jonas Bane, Talesperson Klimataktion

/ Kp 170203