Klimatriksdag 2018 på gång

(På bild från vänster: Peter Fritzson, Markus Steen, Hans Holmgren, Dan Baeckström, Torbjörn Vennström, Karin Wahlgren, Ulrika Wilhelmsson, Karin Sundby, Kalle Petré.)

Föreningen Klimatriksdagen höll ett konstruktivt och givande kickoff möte med sin nyvalda styrelse i lördags den 27 augusti i Linköping för att börja planeringen för en Klimatriksdag 2018 (KR18). I juni 2014 hölls den första klimatriksdagen i Norrköping med över 600 deltagare. Se http://klimatriksdag2014.se/

Vi gjorde preliminär planering för KR18, diskuterade verksamhetsmål mm, och bildade ett antal arbetsgrupper: Kommunikation, Programgrupp, Praktisk/teknisk, Ekonomi, Politik/påverkan, Mobilisering/stödjare/sponsorer. Ett första upprop och en ny hemsida är på gång. Klimatriksdagen kommer att anordnas i Stockholm eller i Göteborg troligtvis första helgen i maj 2018. Vad som ska hända mellan denna folkriksdag i maj till till valet i september ska också finnas med i planeringen.

Verksamhetsmål:
”Målet med KR18 är att visa att det finns ett brett stöd i befolkningen för att genomföra nödvändiga, modiga beslut i klimatpolitiken.”

Värdegrund:
”Klimatriksdag 2018 tar klimatvetenskapens varningar på största allvar. Vi stödjer lösningar som utgår från FN:s deklarationer om alla människors lika värde och rättigheter, samt Parisavtalets (COP 21) artikel 2 som sätter målet att temperaturökningarna ska begränsas till 1,5 grader, och att klimatåtgärderna ska ta hänsyn till rättvisa och utrotande av fattigdom.”

Fler behövs för att jobba fram en bra klimatriksdag 2018! Kontakta ordförande Peter Fritzson, peter.fritzson@liu.se, om du vill hjälpa till.