Buss till ”Ende Gelände”

Inför 24-29 augusti går resorna från hela Europa åter till ”Ende Gelände” i Tyskland. Syftet är att upprepa fjolårets framgångsrika aktion – att med civil olydnad stoppa kolbrytningen vid Europas största CO2-utsläppare.

Res med du också! Det finns plats på buss från Sverige.

Läs mer på Facebook,

och anmäl på särskild sida.

/ Kp, 170802