Klimatförvirring 4 nov! Vad sker i Paris? Vad är COP?

Vår tids stora ödesfråga”, “superklimatår”, FN, COP21, Kyoto-protokollet, förhandlingar, civilsamhället, klimat- och miljörörelsen, rättvisa och framtida generationer.

Är det någon som faktiskt fattar vad som händer? Vad är COP21 och vad beslutas om i Paris mellan den 30 november och 11 december?

Jo, det finns personer som fattar vad som händer, och den 4 november kommer de att dela med sig av sin kunskap och sin erfarenhet. Vi har bjudit in personer som vet hur COP-förhandlingar går till, vad som är viktigt att veta, hur/när/vad/vem vi behöver vara extra uppmärksamma på under förhandlingarna i Paris.

Och det viktigaste av allt – vad är din och min roll i detta?

Parallellt i olika svenska städer anordnas event och de talare som finns på plats i Stockholm, Umeå och Malmö kommer att livestreamas genom en officiell youtubekanal.

Klimatförvirring är en upptakt till förhandlingarna – för att vi ska kunna nyttja de demokratiska processer som vi har tillgång och rätt till.

Mer info och länkar till de lokala eventen hittar du här: http://pushsverige.se/?p=2608

Vill du engagera dig eller fixa ett lokalt event?
Media och övriga frågor?
Nationell kontakt: johline.lindholm@pushsverige.se