Mobiliseringsmöte inför 29 november

Kom den 17 november och engagera dig i klimatarbetet!

Lokal är Erlandersalen på ABF-Huset kl 18-21.
Mötet har som syfte att peppa och mobilisera folk i slutarbetet inför klimatmanifestationen på Norra Latins skolgård den 29 november. Du kan hämta flygblad och affischer för spridning i Stockholmsområdet och anmäla dig som funktionär till både manifestationen på Norra Latin och den efterföljande demonstrationen genom city. Du kan även anmäla dig till arbete som volontär i olika arbetsgrupper, som scenbygge, mobilisering av ungdomar, festfixande och webbproduktion. Det går givetvis att anmäla sig som volontär till arbetsgrupperna redan före mötet. Information och kontaktuppgifter till arbetsgrupperna finns här: http://klimatsverige.se/vill-din-organisation-stodja-vill-du-hjalpa-till/

Anmäl gärna att du kommer på facebookeventet:  https://www.facebook.com/events/1515122202137699/

Välkommen!
KlimatSverige