Efter krisen: Sätt människor och miljö främst

Ett flertal aktörer inom stora delar av klimatrörelsen skriver i Aktuell Hållbarhet (6 april 2020): 

”Stimulanspaket och åtgärder måste därför bidra till att uppnå hållbara samhällen i linje med FN:s globala mål och Parisavtalet. På så sätt kan vi kan bygga mer resilienta samhällen som bättre klarar framtida chocker och kriser. Och åtgärderna måste hjälpa människor på både kort och lång sikt. Vi har inte råd att förlora mer tid och vi kan inte gå tillbaka till ’business as usual’. /…/ Här är tre nyckelstrategier för att bygga tillbaka bättre efter krisen: 

  • Sätt människor och miljö främst./…/  
  • Lämna fossilekonomin. /…/
  • Framtidssäkra samhället. /…/ ”

https://www.aktuellhallbarhet.se/alla-nyheter/debatt/efter-krisen-satt-manniskor-och-miljo-framst/

Alla organisationer är välkomna att ställa sig bakom uppropet bakom uppropet?  Det kan ni göra här: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfn-I5SsLyBHRibn2bHpDzVRT3IlyCuALMXHGOnosyXxVC2MQ/viewform