Upprop: Mänskligheten i fara – delta juni 2022 i manifestationer för konstruktiva lösningar

Den 2-3 juni 2022 har regeringen bjudit in till ett internationellt toppmöte för att uppmärksamma att det är 50 år sedan FN höll sitt allra första FN-möte om miljö och utveckling. Då, 1972, organiserade en framväxande miljö- och rättviserörelse alternativa möten och manifestationer. Där bildades bland andra organisationen Miljöförbundet Jordens Vänner.

Veteraner från den tiden, och nya aktivister har bildat ett nätverk, Stockholm+50-nätverket, för att skapa möten, kultur, och manifestationer som uppriktigt tacklar frågor om orsakerna till problemen och hur hoten ska kunna avvärjas med bördorna fördelade rättvist globalt. Nätverkets upprop under namnet: Mänskligheten i fara – delta juni 2022
i manifestationer för konstruktiva lösningar!. kan ni läsa här nedan.

Stockholm+50-nätverket bjuder in alla intresserade till ett upptaktsmöte:

23 september kl 18, i ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm. Anmält ett intresse här: info@stockholmplus50.se

Upprop

Mänskligheten i fara – delta juni 2022 i manifestationer för konstruktiva lösningar!

Klimatnödläge, artutrotning och ett antal andra miljöhot som forskarna pekar på, är över oss. Vi måste snabbt ändra kurs.

I juni 2022 har det gått 50 år sen FN höll en miljökonferens i Stockholm. Inför detta bjöd svenska miljöaktivister in till handling, globalt och i Stockholm. Det var i dessa oberoende och frivilliga aktiviteter som de relevanta frågorna och svaren kom.

Och så har det fortsatt. Det räcker inte med politiker och experter. Regeringar och näringsliv kan göra aldrig så stolta proklamationer. Folkliga rörelser, demokrati och rättvisa är en förutsättning om problemen ska kunna lösas. Den samlade bilden är att hotet mot vår överlevnad idag är ännu större än för 50 år sedan.

I november håller FN ett klimatmöte i Glasgow. Sen går stafettpinnen till Sverige då FN håller sin konferens Stockholm + 50 den 2-3:e juni.

Det innebär ett fantastiskt tillfälle att bilda opinion!

Liksom i Stockholm 1972, formas nu en koalition inför juni 2022; Stockholm + 50 – nätverket, där även de som var med för 50 år sen deltar. Vi vill samla individer och organisationer till gemensamma aktioner.

En mängd aktiviteter planeras, bl a ett Folkets Forum, där debatter och möten uppriktigt kan tackla frågor om orsakerna till problemen och hur hoten ska kunna avvärjas med bördorna fördelade rättvist globalt. En Tribunal, Olympics of Pollution, alternativa sightseeing-turer och utställningar finns också bland förslagen.

Var med och diskutera, hur den 1 juni (dagen innan FN-mötet startar), globala aktioner samtidigt kan genomföras i bredast möjliga enighet, med en massmanifestation i Stockholm. Med forskning i ryggen, mobiliserar vi med kraft, fantasi, ilska och glädje. Du och din organisation, som är intresserad av att höra mer;

Välkomna 23 september kl 18 Plats ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Svar till: info@stockholmplus50.se