Global aktionsdag för klimatet 25 september

Fotograf: Jana Eriksson

Den 25:e september 2020 utlyser skolstrejkrörelsen Fridays For Future en global aktionsdag för klimatet. Över hela världen kommer det att ske demonstrationer och manifestationer av olika slag, anpassat efter hur situationen gällande Covid-19 skiljer sig mellan olika länder. I Sverige engagerar sig hundratals aktivister för en rättvis och hållbar omställning efter coronapandemin.

Under de senaste månaderna har coronapandemin tvingat aktivister att tänka om och använda digitala former av protest för att kräva mer ambitiös klimatpolitisk handling, då massdemonstrationer inte var lämpliga på grund av coronapandemin. Den 25:e september är det andra globala aktionsdatumet för året.

Kommande månader och år kommer vara helt avgörande om vi ska hålla oss till Parisavtalets mål om att hålla oss väl under 2 graders temperaturhöjning. Om vi ska minimera riskerna för att sätta igång oåterkalleliga kedjereaktioner bortom mänsklig kontroll så är det nu vi måste agera. Det är därför nödvändigt att klimatkrisen inte hamnar i skymundan utan behandlas som högsta prioritet. Fridays For Future kommer att fortsätta protestera så länge exploateringen av naturen tillåts fortgå. Självklart kommer alla demonstrationer organiseras på ett sätt som säkerställer tryggheten för alla deltagare, med de hygieniska åtgärder som krävs. I det fall att fysiska protester blir olämpliga kommer aktionerna att ske digitalt.

”Pandemin har visat oss att politiker kan agera snabbt och i enlighet med den bästa tillgängliga forskningen. Men inte ens under en pandemi blir klimathotet mindre reellt. Inga åtgärder har tagits för att minska globala utsläpp av växthusgaser på ett hållbart och rättvist sätt. De miljardbelopp som just nu investeras för att bekämpa pandemin och dess konsekvenser måste vara i linje med Parisavtalet”,

säger Alde Fermskog, Fridays For Future Växjö.

”Miljontals människor har redan förlorat sina hem och liv på grund av klimatkrisen, och coronapandemin har inte gjort situationen lättare för de på flykt. Makthavare måste börja prioritera mänskliga rättigheter framför ekonomisk vinst. Kejsaren är naken – exploateringen av natur och kultur världen över måste få ett slut”,

säger Alma Andersson från Fridays For Future Gävle.

Ytterligare frågor hänvisas till Fridays For Future Sveriges mail, fridaysforfuture.swe@gmail.com