Skydda de tusen år gamla nationella minoriteterna i EU!


OM INITIATIVET

I Europeiska Unionen tillhör omkring 50 miljoner människor någon nationell minoritet. Vi bakom medborgarinitiativet kämpar för de nationella regionerna i deras hemländer.

De flesta EU-länderna ratificerade viktiga dokument, där tydliggörs att Europa tar sitt ansvar för att skydda nationella minoriteters rättigheter. Ändå i somliga europeiska länder kämpar fortfarande dessa nationella minoriteter för sin överlevnad. Syftet med medborgarinitiativet „En sammanhållningspolitik för jämlika regioner och livskraftiga regionala kulturer” är att nationella regioner ges direkt åtkomst och på lika villkor till EU-medel inom ramen för ett specifikt finansieringssystem. Det skulle skapa ekonomisk frihet, stödja fortsatt utveckling och bevara förutsättningarna för ekonomisk, social och geografisk sammanhållning i deras respektive hemländer.

https://www.signiteurope.com/sv/

Tidsfristen för insamling av underskrifter går ut den 7 februari 2021.