KlimatSveriges möte 22 april

KlimatSverige höll ett välbesökt planerings- och strategimöte på ABF-huset i Stockholm den 22 april.

Del 1 Panelsamtal om klimaträttvisa

Mötet inleddes med ett panelsamtal om klimaträttvisa, där Anna Axelsson från Diakonia, Johan Hall från LO och Anna Nylander från Latinamerikagrupperna diskuterade hur man kan gå vidare med rättvisearbetet efter COP21. Kollektivtrafik och matproduktion var två av de frågor som lyftes fram som viktiga. Arbetet med Sveriges livsmedelsstrategi och kampen för matsuveränitet och småjordbruk är ett konkret sätt att arbeta med klimaträttvisa. (Se även webbsändningen av panelsamtalet på KlimatSveriges hemsida).

Del 2a Samarbeten och aktiviteter

Efter panelsamtalet diskuterade mötet hur vi ska fortsätta arbetet i KlimatSverige genom gemensamma aktiviteter och den fortsatta utvecklingen av nätverket.

Kommunikationsplattform

KlimatSverige söker fler personer från nätverket som vill vara med i kommunikationsgruppen. Framförallt efterlyser gruppen personer som vill ta hand om vår facebooksida och vårt twitterkonto. De som har skött facebook och twitter har varit väldigt aktiva på att uppdatera åt KlimatSverige, men önskar nu lämna över åt andra. Vi vill gärna bli fler redaktörer till vår webbsida också, samt grafiska designers både till webb och till affischer.

På webbplatsen finns ett kalendarium med nätverksorganisationernas kommande aktiviteter som vi gärna håller så uppdaterat som möjligt. Kommunikationsgruppen håller på att se över strukturen på webbsidan. Vi har börjat lägga ut automatiska nyhetsfeeder från nätverksorganisationerna. Har din organisation ett nyhetsflöde, så kallad rss, så får du gärna maila urlen till webbgruppen.

Klimatsveriges kommunikationsgrupp hjälper även till med att sprida pressmeddelanden kring aktiviteter som organisationerna håller på med tillsammans. Gruppen jobbar även med att ta fram gemensamma debattartiklar som flera organisationer kan underteckna gemensamt. Varje organisation kan ta initiativ i nätverket, och om man vill få mer fler organsationer att underteckna kan man använda nätverket.

Är du intresserad av press, webb eller sociala medier, hör gärna av dig! Maila till webbgruppen@klimatsverige.se.

Utbildning av klimatinformatörer

På nätverkets senaste möte fördes en diskussion om utbildning av klimatinformatörer, något som flera organisationer i nätverket arbetar med. Klimataktion samarbetar med ABF kring framtagandet av ett utbildningsmaterial anpassad till klimatavtalet samt om en klimatinformatörsutbildning. Fler organisationer är välkomna att ansluta sig i detta arbete. (Nästa möte är den 9 maj kl. 17.30 på ABF-huset). PUSH-Sverige har tagit fram informationspaket riktade till unga upp till 30 år. Latinamerikagrupperna har genomfört en informationssatsning på gymnasieskolor. Inför denna uppgift fick 80 personer en skolinformatörsutbildning för att vara ute på skolor och prata om sådant som hur maten påverkar klimatet och på vilket sätt man kan påverka sin skola. Även Jordens vänner har haft en klimatinformatörsutbildning som utbildat personer för att prata om klimaträttvisa på skolor och folkhögskolor.

Internationella gruppen

KlimatSverige har visionen att bygga ett globalt nätverk med likasinnade personer i andra länder, något som nätverkets Internationella grupp arbetar med. Gruppen arbetar med att maila, skriva, ringa till organisationer i andra länder på deras modersmål, delta i konferenser i andra länder och bygger kontaktnät. I gruppen finns flera personer med olika språkkunskaper. Är just nu i behov av personer med kunskaper i finska och med kontakter i Finland. Behöver också folk som kan arbeta med strategierna för gruppens arbete.

Klimataktiviteter fr. o.m våren 2016

Män för jämställdhet

Organisationen är med i ett globalt nätverk, MenEngage, som arbetar med jämställdhetsfrågan. Arbetar med klimatfrågan utifrån uppfattningen att normer om maskulinitet ligger bakom klimatförändringarna. Organisationen försöker tydliggöra detta problem samt engagera pojkar och män i klimatarbetet. Ett färskt PM från organisationen ska läggas upp på KlimatSveriges hemsida.

Fossilfria kommuner 2030 och Klimatriksdagen 2018

Ett nytt samarbetsprojekt har utvecklats inom nätverket. Det är Klimataktion och föreningen Klimatriksdag går ut med uppropet: Alla kommuner i Sverige ska bli fossilfria 2030. Vi utmanar landets kommuner att bli först med att göra kommunen fri från fossila bränslen i elanvändning, uppvärmning, transporter och livsmedelsförsörjning. Tanken är att vi ska bilda lokala arbetsgrupper, skapa aktioner, utarbeta medborgarförslag och utredningar i samverkan mellan organisationerna. Arbetet ska utmynna i en ny Klimatriksdag inför valet 2018 för att sätta press på politikerna och göra miljön till den stora valfrågan. KlimatSverige behöver en arbetsgrupp med representanter för organisationerna som börjar jobba med uppropet och Klimatriksdagen. Till att börja med vill vi ha fler organisationer som ställer sig bakom uppropet om fossilfria kommuner. Hör av dig till KlimatSverige om du är intresserad att jobba med detta.

Klimatsamling i Göteborg

I Göteborg har nätverket Klimatsamling i Göteborg dragit igång Klimattåget. Det är en demonstration som hålls en gång i månaden i samband med kommunfullmäktiges sammanträde. Tanken är att Klimattåget ska återkomma varje månad på ett fast datum framöver. Göteborg utmanar andra kommuner att haka på! I Stockholm finns redan ett likande initiativ, nämligen Grand panters (oroade far och morföräldrar) som samlas sista onsdagen varje månad för att tåga mellan Rosenbad och Mynttorget, mellan 14-16.

Nätverket stoppa Förbifarten

Nätverket stoppa Förbifarten arbetar vidare med både opinionsbildning och aktioner mot motorvägsbyggena Förbifart Stockholm och Östlig förbindelse i Stockholm. Bland annat planerar Jordens Vänner ett sommarläger i början på augusti med fokus på trafikfrågan och rättvis omställning av transportsystemet.

PUSH- Sverige

PUSH Sverige anordnar varje år konferensen Power Shift med syfte att lära ungdomar om hållbar utveckling och ge verktygen för att skapa det. Konferensen bjuder in talare och håller workshops och diskussioner om hur man kan jobba vidare i praktiken. Årets tema är mobilisering för omställning, så känner man att man har någonting att erbjuda inom mobilisering för omställning så är man självklart välkomna att höra av sig till PUSH Sverige. Årets konferens äger rum i Knivsta 7-9 oktober.

Den gulliga folkrörelsen

Jobbar för att etablera stadsodlingar, gör lokala aktioner i Akalla.

Folkkampanjen mot Kärnkraft och Kärnvapen

Folkkampanjen mot Kärnkraft och Kärnvapen vill lyfta ihop fredsfrågan och klimatfrågan på ett seminarium under Almedalsveckan, kallar det för Gotlandsinitiativet. Seminariet kommer ta Åland som exempel på hur man kan ta bort all militär verksamhet. Samtidigt syftar seminariet till ge skjuts till omställningsrörelsen och göra Gotland fossilfritt. Datumet är 9e juli och platsen Folkets Bio i Visby.

Break Free from Fossil Fuels

Break Free from Fossil Fuels är en internationell aktionsvecka som pågår 9-16 maj över hela världen. Buss avgår från Stockholm och Göteborg den 12e maj till manifestationerna i Lausitz i östra Tyskland, där Vattenfall har sina kolgruvor. Det blir ett klimatläger med workshops, föreläsningar, kultur och samvaro. Har du inte möjlighet att åka med kan du stödja bussen ekonomiskt.

Aktioner mot Vattenfall

Mötet diskuterade även kommande aktioner mot Vattenfall på hemmaplan. Några mötesdeltagare framförde att man även bör manifestera mot regeringen eftersom det är regeringen som fattar beslut om försäljningen av verksamheten i Tyskland. Ett förslag framkom att KlimatSverige bör lägga ut ett upprop på webbsidan för att samla underskrifter mot försäljningen.

 

Del 2b. Nätverksstrategier och organisation

Representativitet

Klimatsveriges samordningsgrupp efterlyser fler representanter från nätverksorganisationerna. Nätverket samlar totalt av ett 70-tal organisationer, men samordningsgruppen består just nu endast av personer från 2-3 organisationer och behöver få bättre representativitet. Att få fler representanter i samordningsgruppen är viktigt både för att få ett tydligare mandat och för att det ska vara lite stabilitet och kontinuitet i nätverket även mellan de stora aktionerna. Gruppen har möten ungefär var sjätte vecka.

Finansiering av aktiviteter och administration/ Mobilisering till aktivt arbete

Mötet diskuterade om de organisationer som har bättre ekonomi har möjlighet avsätta kansliresurser och informatörsresurser. Som nätverk så kan vi oftast inte söka medel, utan i stället så blir det genom våra nätverksorganisationer som vi kan söka pengar för olika kampajer. Mötet diskuterade i samband med detta om det är bättre att söka pengar inför stora aktiviteter eller att söka pengar för att ha en pott. Ett förslag framkom om att KlimatSverige bör gå ut med en enkät till nätverksorganisationerna när det gäller finansieringsfrågorna. Representanter från olika organisationer som har jobbat med den frågan internt i sin egen organisation kan medverka i att fram en policy för nätverket klimatsverige.

Nationell mobilisering

Många av nätverkets organisationer har systerföreningar spridda över hela landet. Att få med dessa i nätverket kan vara ett sätt att minska Stockholmsfokuset inom KlimatSverige och sprida aktioner snabbt över hela landet.


Se även rapport på Klimataktion.se: http://klimataktion.se/2016/04/28/klimatrattvisa-pa-tapeten/