Medborgarförslag för klimatomställning i kommunerna

Medborgarförlag för klimatnödläge

Över 600 städer runt om i världen, nu senast jättestaden New York, har uttalat att det råder ett klimatnödläge och att klimatpolitiken behöver utforma utifrån detta. Tillsammans kan vi driva på att också svenska kommuner ska hänga på.

Parents for future har upprättat en interaktiv hemsida för Sverige där du kan lägga upp ditt lokala initiativ för klimatnödläge och därmed inspirera andra att hänga på. Här kan du hämta mall till medborgarförslag och mer information.