Mycket på gång inom Klimatrörelsen

– rapport från Klimatsveriges nätverksmöte 30 oktober

Ett 80-tal klimatengagerade personer, varav omkring 40 digitalt medverkande, samlades för KlimatSveriges årliga nätverksmöte. Förra året uteblev mötet pga pandemin. Därför var det extra givande att kunna träffas igen för erfarenhetsutbyte och aktuell information.

Gästtalare denna gång var Gustaf Hugelius, forskare vid Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet. Han gjorde en pedagogisk och innehållsrik sammanfattning av den senaste klimatforskningen.

Bland annat visade han betydelsen av de naturliga kolsänkor som tar upp en stor del av våra utsläpp. Utan dessa skulle den globala uppvärmningen ha varit mycket allvarligare på grund av de utsläpp vi hittills gjort.

– Men forskningen visar att haven och skogarnas förmåga att ta upp kol visar vikande tendenser, varnade han.

Efter Gustafs inledning fick deltagarna en hälsning från Kryosfärforskarna Pam Pearson och Heidi Sevestre, på plats i Glasgow. (Krysfären är ett samlingsnamn för glaciärer, inlandsisar, havsisar och permafrost – jordens kalla områden). De berättade att många klimatförhandlare som de pratar med blir riktigt uppskrämda när de redogör för hur snabbt klimatförändringarna i Arktis och Antarktis går, och vilka globala konsekvenser för klimat och havsnivåer som kan följa.

Mötet fick även en hälsning från Klimattåget – ett tåg fullastat med klimataktivister på väg till Glasgow. Marianne Gustavsson, filmare som följer ungdomar från FridaysForFuture, berättade att tågresan är fylld av workshops och nätverkande inför mötet i Glasgow.

Huvuddelen av mötet ägnades åt nätverkande mellan deltagare på plats och de som deltog online. I grupper diskuterades klimataktiviteter nu under toppmötet och under det kommande året; Idéer och förslag till motioner inför Klimatriksdag 2022 den 1-3 april; aktiviteter som Folkets Forum och Global Day under det stora toppmöte som FN planerar i Stockholm den 2-3 juni nästa år; Idéer om hur den lokala klimatrörelsen kan driva på ´kommunpolitiken inför valet nästa år.

Den workshop som tilldrog sig störst intresse var ett samtal ihop med klimatforskare, om hur vi påverkar attityderna till klimatomställning med tanke på hur bråttom det är med att ställa om samhället. Vi hoppas höra mer om de idéer som kom fram i den diskussionen.

Klimatsverige kommer att berätta mer om planer och aktiviteter i kommande nyhetsbrev och i vårt kalendarium. Håll utkik.

Närmast är att Extinction Rebellion bjuder in till en demonstration nu under COP26-mötet; En brokig marsch – den 6 november i Stockholm. Klimataktivister på andra orter inbjuds att ordna manifestationer på sin ort. Mer information kommer.

Torbjörn Vennström

KlimatSveriges samordningsgrupp.