Seminarium: Miljömålsberedningens förslag – och Vad händer i klimatrörelsen?

Anmäl gärna
deltagande
längst ner
på sidan!

Lördag 3 september – Seminarium i KlimatSverige

Samtidigt som regeringen tagit katastrofala beslut om Vattenfall, så förbereds i regeringskansliet ett förslag till klimatlag och åtföljande åtgärder. Detta vill vi granska i ett seminarium i samarbete med ABF. Remiss pågår till 20 okt på Miljömålsberedningens betänkande SOU 2016:47, ”En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige”: http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2016/06/SOU-2016_47-Del-1_webb.pdf

Diskussioner om klimatrörelsen fortsatta aktioner och samarbeten under hösten följer efter seminariet.

Plats ABF Stockholm, Sveavägen 41.

Tid: lördagen 3 sept kl 12 – 16.30 .

Miljömålsberedningens förslag till klimatlag och åtgärder med bl a Anders Wijkman

Kl 12.00 – 14.00

Får Sverige en klimatlag och vad måste göras för att minska utsläppen?

Sverige måste göra sin hemläxa för att uppnå Parisavtalets målsättningar om kraftiga minskningar av växthusgasutsläpp och en maximal höjning av temperaturen på 1,5 grader. Regeringen ska under hösten förbereda en proposition till riksdagen under våren 2017 om en klimatlag – ett klimatpolitiskt ramverk. Med det följer förslag till en rad nödvändiga förändringar som måste till för ett mera hållbart och klimatsmart samhälle med minskade utsläpp. Miljömålsberedningens har lagt förslag i två delbetänkanden under 2016.

Är en klimatlag ett bra steg på vägen? Är de föreslagna strategierna, etappmålen och åtgärderna inom samhällets olika sektorer tillräckliga för att minska de svenska utsläppen i tid? Diskussion i panel och med publiken. Öppet seminarium i samarbete med ABF Stockholm.

Medverkande: Miljövårdsberedningen ordförande Anders Wijkman medverkar liksom representanter för klimatrörelsen, bland annat Lovisa Hagberg, WWF, också sakkunnig i beredningen, Jonas Bane, Klimataktion, Frida Eklund, Föräldravrålet, Sebastian Dawson, Jordens Vänner. Samtalsledare Johline Z Lindholm, PUSH och Torbjörn Vennström, Klimataktion

Vattenfall, Klimatriksdag, Medborgarutredning mm – vad händer i klimatrörelsen?

Kl 14.30 – 16.30

Gemensam diskussion om viktiga teman för klimatrörelsen

  • Vad händer nu med Vattenfalls kol i Europa – och hur fortsätter vi kampen mot kolet både i Sverige och internationellt?
  • Kan en folkriksdag om klimatet – Klimatriksdag 2018 – höja temperaturen under valåret 2018?
  • Vad blev resultatet av ”Medborgarutredningen för ett samhälle inom jordklotets gränser” och hur går vi vidare?
  • Hur kan organisationer lokalt i hela Sverige samarbeta och stödja bl a kommuner och medborgare i omställningsarbetet?
  • Internationell solidaritet – hur kan den svenska klimatrörelsen fortsätta samarbeta med rörelser i andra länder?
  • Med mera ……..

 

Alla är välkomna. Sprid gärna! Anmälan via kontakt@klimatsverige.se, eller helst via anmälningslänk på hemsidan:

https://klimatsverige.se/event/klimatsverige-seminarium-om-fortsattning/

Gratis inträde.

Arr: Nätverket KlimatSverige och ABF Stockholm

 

 

/ Kp

Anmälan: