Civilsamhället samlas till rådslag om klimat- och coronakris

Internationellt pågår intensiva diskussioner om en Green New Deal – ett klimatpolitiskt reformpaket för miljö och rättvisa. Nu anordnar Färnebo folkhögskola, Jordens vänner, Klimataktion och Klimatriksdagen rådslaget Grön rättvis nystart för att lyfta fram civilsamhällets synpunkter på en svensk version av en Green New Deal.

EU antog precis innan utbrottet av covid-19 en Green New Deal. Men många har kritiserat EU:s förslag för att inte vara tillräckligt genomgripande. Nu talas det alltmer om en svensk version av reformpaketet. Det handlar om en genomgripande omställning till förnybar och demokratisk energi, social rättvisa och hållbart samhällsbyggande.

Men hur når vi dit? Hur vi kan tackla klimatkrisen, coronakrisen och dess ekonomiska effekter och samtidigt skapa nya jobb, välfärd och en starkare demokrati? Och kan en grön rättvis nystart bidra till ökad demokrati och minska sårbarheten och klyftorna i dagens samhälle?

Under det två dagar långa rådslaget Grön rättvis nystart som går av stapeln 8–9 augusti kommer allt detta att diskuteras i ett större nationellt samtal såväl som i lokala diskussioner. Rådslaget arrangeras av Färnebo folkhögskola i samarbete med Jordens vännerKlimataktion och Klimatriksdagen.

– I och med coronakrisen har dessa frågor blivit extra aktuella. Vi har hamnat i ett historiskt läge där samhället kommer behöva investera enorma belopp för att få igång ekonomin – då gäller det att pengarna satsas rätt och samtidigt bidrar till grön omställning och till att lösa klimatkrisen, säger Lars Igeland, lärare på Färnebo folkhögskola och initiativtagare till rådslaget.

Några av talarna under rådslaget är Ekaterina Chertkovskaya, miljöforskare vid Lunds universitet, Tomas Kåberger, professor vid Chalmers tekniska högskola och vetenskapsjournalisten Jens Ergon.

– Det finns redan ett pågående förändringsarbete underifrån vad det gäller klimatmedvetenhet och omställning. Människor ställer om i sin vardag eller i sitt lokalsamhälle. Men nu behöver regering, riksdag och kommunerna ta ett samlat grepp på klimatomställningen så att ansvaret inte bara hamnar på individnivå. Därför behövs en Green New Deal också i Sverige.

Beroende på Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan det komma att finnas möjlighet att samlas på plats i på Färnebo folkhögskola i Österfärnebo. Men det går också bra att delta helt på distans. Arrangörerna ordnar tillsammans med samarbetspartners runt om i landet flera lokala deltagargrupper som följer rådslaget virtuellt parallellt med egna lokala diskussioner.

Kontakt Lars Igeland lars.igeland@farnebo.se

Talare och medverkande:

Monika Roll, Seko-facket, Stockholm 

Tomas Kåberger, professor Chalmers tekniska högskola

Inez Abrahamsson, Inlandsupproret

Ulf Jarnefjord, klimatsakkunnig i den globala fackföreningsrörelsen

Ylva Lundkvist Fridh, landsbygdsutvecklare 

Malin Widehammar, stadsdelsaktivist i Bergsjön

Torbjörn Vennström, Klimatriksdagen

Jens Ergon, vetenskapsjournalist

Ekaterina Chertkovskaya, miljöforskare Lunds Universitet

Fler talare tillkommer.