Om nätverket

KlimatSverige samlar organisationer och enskilda som tar klimatforskningens varningar på fullt allvar. Nätverket rymmer olika syn på klimatfrågan och dess lösningar, men en sak har vi alla gemensamt. Vi vill att Sverige går före i en snabb och rättvis omställning till ett samhälle som respekterar planetens klimatmässiga gränser.

2015 är ett klimatpolitiskt viktigt år och vi vill visa att vi är många som vill att klimatfrågan tas på allvar. Nätverket KlimatSverige vill samla alla de som länge varit aktiva i klimatfrågan och samtidigt få med nya krafter in i rörelsen. Vi vill samla organisationer som jobbar aktivt med klimatfrågan men även samarbeta med civilsamhällets olika aktörer.

Nätverket vill stärka och bredda den svenska klimatrörelsen. Vi vill lyfta upp de olika initiativ som finns runt om i landet. Vi vill även stimulera till några större gemensamma aktiviteter och aktioner inför klimattoppmötet i Paris i december 2015. Även om vårt fokus ligger på aktiviteter under detta klimatpolitiskt viktiga år kommer vårt arbete att fortsätta långt in i framtiden.

Läs vår värdegrund och vårt syfte.