Historik

På initiativ av Klimataktion och 350.org hölls den 15 november 2014 en idéverkstad med temat: ”Var står och vart går klimatrörelsen?”. Syftet med idéverkstaden var att diskutera olika typer av samarbeten för att skapa en starkare och bredare klimatrörelse i Sverige. Över 80 personer aktiva i 33 olika organisationer deltog under dagen och diskuterade frågor som en gemensam värdegrund och vad ett samarbete skulle kunna omfatta.

Ett resultat av idéverkstaden blev att olika arbetsgrupper startades utifrån idéverkstadens tankar och förslag. Dessa arbetsgrupper fick i uppdrag att jobba vidare med respektive fråga och sedan återkoppla till deltagarna vid ett senare tillfälle. En samordningsgrupp bildades med uppgift att ta fram en struktur för framtida samarbeten. Arbetet i arbetsgrupperna resulterade i nätverket KlimatSverige.

På ett upptaktsmöte den 7 februari 2015 presenterades det som arbetsgrupperna hade tagit fram för olika inbjudna organisationer och engagerade privatpersoner. Syftet och värdegrunden för nätverket KlimatSverige diskuterades och Samordningsgruppen fick med sig åsikter om hur man kunde förbättra olika delar av den föreslagna verksamheten.

Flera möten har sedan hållits med politiska teman och diskussioner om hur arbetet bedrivs. Samordningsgruppen har fortlöpande tagit initiativ till eller samordnat aktiviteter. På hemsidan publiceras aktuella inlägg. Följande aktiviteter har genomförts.

  • Inför Paris-förhandlingarna i december 2015: Mobilisering över hela landet till demonstrationer. 35 orter hade manifestationer.
  • Mot Vattenfalls försäljning av kolgruvor i Tyskland. Under slutet av våren 2016 inför regeringens beslut. Därefter en stämning mot staten.
  • Referensgruppen, öppna arbetsmöten. 201612 nov, 3 sep ( en, två), 22 apr (en, två), 14 jan. 2015: 17 nov, 26 sep, 25 aug, 19 april och tidigare.
  • Förutom Samordningsgruppen har arbetsgrupper bildats i olika syften.
  • Hemsidan samlar länkar till nyheter och bloggar.

Läs mer om organisation och arbetsgrupper här >>.

/ Kp 161115