Kontakt

Vill du engagera dig för klimatet? Gå in här. All hjälp är välkommen!

Har du frågor eller synpunkter? Hör av dig till:

kontakt @ klimatsverige.se

Vill du informera om en aktivitet i din organisation, engagera dig i KlimatSveriges Aktionsgrupp eller starta en ny projektgrupp kring en aktivitet? Hör av dig till:

aktionsgruppen @ klimatsverige.se

Vet du hur folkbildningsarbete bedrivs och vill engagera dig i KlimatSveriges Folkbildningsgrupp? Hör av dig till:

folkbildningsgruppen @ klimatsverige.se

Har du fullt av idéer och vill engagera dig i KlimatSveriges Idégrupp? Hör av dig till:

idegruppen @ klimatsverige.se

Tycker du om kommunikationsfrågor och vill engagera dig i KlimatSveriges Webb- och mediegrupp? Hör av dig till:

webbgruppen @ klimatsverige.se

Internationella gruppen: international @ klimatsverige.se.

Skicka info om möten och manifestationer till
Kalendariet@KlimatSverige.se

/Kp 161115