Organisation

Nätverket KlimatSverige har en Samordningsgrupp som fungerar som styrgrupp. Det är önskvärt att representanter från många olika medlemsorganisationer medverkar i samordningsgruppen. Samtliga medlemsorganisationer har möjlighet att få information om Samordningsgruppens arbete genom att utse en kontaktperson som blir ansluten till en Referensgrupp med en sändlista, där relevant information skickas ut och diskuteras. De organisationer som så önskar kan därigenom vara med och påverka nätverkets fortlöpande arbete, även utan att ha representanter i Samordningsgruppen.

Inom nätverket finns även arbetsgrupper som hanterar särskilda frågor. Dessa grupper är: Aktionsgruppen, Parisgruppen, Webb- och mediegruppen, Folkbildningsgruppen och Idégruppen. Arbetsgrupperna samarbetar med Samordningsgruppen för att bygga nätverket och kan förändras över tid. Mer information om arbetsgrupperna finns här >>.

De som vill samarbeta runt en särskild fråga, t.ex. för att genomföra särskilda aktioner eller evenemang, kan bilda en projektgrupp. Projektgrupperna är självgående och jobbar utifrån ett syfte som gruppen själv formulerar. Projektgrupperna rapporterar om sitt arbete till Samordningsgruppen och kan även ha kontakt med och få hjälp av den arbetsgrupp som är relevant för projektet ifråga. Vi uppmuntrar att lokala grupper bildas över hela landet.