Värdegrund & syfte

Värdegrund
Nätverket KlimatSverige samlar organisationer och enskilda som tar klimatforskningens varningar på fullt allvar. Vi vill att Sverige går före i en snabb och rättvis global omställning till ett samhälle som respekterar planetens ekologiska och klimatmässiga gränser.

Syfte
KlimatSverige är ett nätverk av organisationer och enskilda där syftet är att samla, bredda och stärka klimatrörelsen.

Vi vill:
– skapa en mötesplats där organisationer och enskilda kan utbyta information och idéer samt skapa samarbeten.
– bredda klimatrörelsen genom att samla enskilda och civilsamhällets olika aktörer.
– stimulera till gemensamma aktioner och aktiviteter.
– stärka klimatrörelsens röst i debatten
– samverka med internationella rörelser som driver på för en social och ekologisk omställning utifrån global solidaritet och rättvisa.


De som stödjer värdegrunden kan ansluta sig till nätverket KlimatSverige. Vill du vara med? Anslut dig här!