Framtidens Röster – ett skolprojekt inför COP 26 och Stockholm +50 i juni nästa år.

Nu lanseras den ideella föreningen Framtidens röster. Den har som syfte att lyfta barnens röster på framtidsfrågorna och göra dem delaktiga, framför allt med avseende på miljö och klimat.
Det kortsiktiga fokuset är COP26 och crescendo blir FN-konferensen Stockholm+50 i juni nästa år.
Varenda skola i Sverige är inbjuden, och barnen ska bli en väsentlig del i FN-konferensen.
Gruppen söker lärare som kan vara koordinatorer för de 25 skolklasser som arbetar med COP26, som överförare av erfarenheter mellan klasser.  Se mer på
framtidensroster.org