Klimatrådslag

Läs om pågående rådslag med medborgare om klimatet 

Det pågår flera intressanta projekt liksom forskning för att involvera flera människor i den pågående omställningen till ett hållbart samhälle. Under 2023 genomfördes ett nationellt rådslag av myndigheten Livsmedelsverket med fokus på klimat- och hälsofrämjande livsmedelsproduktion, och under första halvåret 2024 har ett nationellt rådslag om klimatet genomförts av forskningsprojektet Fairtrans. Därutöver har lokala klimatrådslag genomförts i följande kommuner under samma tid: Sollefteå, Göteborg och Örebro. Kommande rådslag under hösten 2024 äger rum i Malmö och Borås. 

12-13 oktober Klimatrådslag i Malmö – intresseanmälan

Här kan du läsa mer och skicka in intresseanmälan för att delta – om du bor i Malmö. Urvalet av deltagare sker enligt vissa regler, och i början av september ges besked om man kommer med. Arr. Klimatriksdagen i samarbete med Malmö stad

16-17 nov Klimatrådslag i Borås – intresseanmälan

Det tredje och sista klimatrådslaget i Klimatriksdagens projekt Medborgarkraft i klimatpolitiken äger rum i Borås. Om du bor i Borås kan du redan göra en intresseanmälan. Arr. Klimatriksdagen i samarbete med Borås stad.

Klimatrådslaget i Sollefteå – hur gick det? 

Det första klimatrådslaget i Klimatriksdagens projekt ägde rum 4-5 maj, här kan du se resultatet i sammanfattning. Nu planeras uppföljningar med deltagarna både från de boende och från kommunens representanter. Arr. Klimatriksdagen i samarbete med Sollefteå kommun.

Fairtrans – nationellt medborgarråd för klimatet – hur gick det?

I mitten av maj genomfördes ett nationellt medborgarråd av forskningsprojektet Fairtrans i samarbete mellan flera olika svenska universitet, forskningsråd och med stöd av EU. Här finns en rapport med bland annat uttalande och förslag från medborgarrådet. Bland förslagen som fick starkast stöd av medborgarrådet är:

  • Regering och opposition bör arbeta tillsammans kring klimat, såsom för pension och försvar
  • Inför högkostnadsskydd för biljetter i kollektivtrafik och ett nationellt biljettsystem
  • Låt klimatfrågan komma in i läroplanen
  • Höj statusen på naturområden i stadsplaneringen
  • Ta fram en märkning för klimatsmarta produkter, varor och tjänster
  • Inför en nationell tjänst för samåkning
  • Förstatliga och bygg ut tågtrafiken
  • Maximera mikromobilitet med förbättrad infrastruktur för cykel

Medborgarrådet i Göteborg – hur gick det?

Under våren 2024 genomförde även Göteborgs stad ett medborgarråd för klimatet. Här kan du läsa rådets rekommendationer

Medborgarrådet i Örebro – hur gick det?

Örebro kommun och Örebro universitet står bakom denna satsning, som också genomfördes under våren 2024. Här är medborgarrådets resultat och rekommendationer.