KlimatSveriges stormöte 19 april – nu sätter vi igång!

Söndagen den 19/4 samlades c:a 40 personer från 15 olika organisationer på ABF-huset i Stockholm. Syftet var att diskutera hur vi vill jobba tillsammans fram till klimattoppmötet i Paris i december.

Mötet inleddes med en presentation av hur nätverket KlimatSverige fungerar i dagsläget och vad som planeras framåt. Efter en kort frågestund tog Elisabet Gregersen över ordet och gav en rapport från det internationella möte med den franska plattformen Coalision Climat 21 som hölls i Tunis 23-24 mars. Elisabet presenterade det internationella Call for action som har kommit ut och gav en bakgrund till de datum KlimatSverige vill stimulera till gemensamma aktiviteter kring. Olivia Linander från 350.org presenterade den ”koreografi” man har föreslagit för aktiviteterna kring klimattoppmötet i Paris. En grundläggande tanke är att vi ska ha första och sista ordet.

I den gemensamma diskussion som efterföljde presenterade deltagarna många olika kampanjer och aktiviteter som kommer att ta plats under 2015. Det lyftes även tankar om hur vi vill jobba. Exempelvis diskuterades vikten av att få med civilsamhällets olika aktörer och att sätta press på media.

Efter en kort fika delade deltagarna upp sig i fem grupper och diskuterade aktiviteter kring olika viktiga datum. Nedan kan du läsa en kort sammanfattning av vad som sades i grupperna samt hitta kontaktpersoner.

30-31 maj : Sveriges klimatpolitik – hur ökar vi takten?

Projektgruppen kring 30:e eller 31:a maj planerar en dag kring miljömålsberedningens klimatarbete. Det kommer att hållas en föredragning om miljömålberedningens arbete med efterföljande paneldiskussion och workshop. Läs anteckningarna från workshopen och här.

Intresserad? Kontakta David Jacobsson på gnyrfta@gmail.com.

26-27 september : Lokala lösningar som visar vägen

Under workshopen kom idéer om att arrangera klimatverkstäder fram. Klimatverkstäderna ska fokusera på lösningar och kan arrangeras med olika teman och syften över hela landet. Läs anteckningarna från workshopen och här.

Intresserad? Kontakta Elisabet Edsjö på elisabeth.edsjo@bostadslaget.se.

November : Run for Your Life – en Klimatstafett genom hela landet

Run for your life är en konstnärlig manifestation för en hållbar framtid. Ett 4000 km långt stafettlopp, från Arktis till Paris. 1000 personer springer 4 km var dygnet runt i 21 dygn. Under hela stafetten följer en kamera löparna, allt filmas live och streamas på projektets hemsida dygnet runt. Stafetten passerar 5 huvudstäder och mer än 100 tätorter. Längs hela vägen arrangeras lokala event. Projektet initierades av den oberoende teatergruppen Troja i samarbete med Riksteatern. KlimatSverige samarbetar med Run for your life .

Intresserad? Kontakta Elisabet Gregersen på elisabetgregersen@gmail.com

Stor manifestation 29 november och aktiviteter i Sverige under toppmötet i Paris?

I denna workshop diskuterades dels den stora manifestation som planeras den 29 november, dels vad som händer i Sverige under toppmötet. Deltagarna delade med sig av tidigare erfarenheter och brainstormade om hur man kan genomföra aktiviteterna i år. Läs anteckningarna från workshopen här.

Intresserad? Kontakta Anders Berndes på andersberndes@gmail.com.

I Paris – Hur samordnar vi resa och boende och vår vistelse i Paris?

Det fanns ett stort intresse i gruppen för själva resan till Paris, i synnerhet för en gemensam buss- eller tågresa (inkl. priser för resan) och för inkvartering i gymnastiksalar. I projektgruppen var det tydligt att man önskade en enad Sverigegrupp och att man ville samla sig under en viss paroll. De flesta önskade sig en positiv, glädjefylld demonstration med färgglada banderoller och både dans och musik. Läs anteckningarna från workshopen här.

Intresserad? Kontakta Christiane Fürnkranz på christiane.furnkranz@gmail.com.

Läs mer om:

Nätverket KlimatSverige här.

De internationella initiativen här.

Anteckningarna från den gemensamma diskussionen här.