Lördag 6 maj – civilsamhällets Rådslag om Sveriges klimatpolitik och en rättvis klimatomställning

Kl 10 – 18 i  Immanuelskyrkan, Stockholm, och online

Organisationer inom nybildade Allians för Rättvis Klimatomställning planerar ett rådslag  om hur Sverige kan öka takten i klimatpolitiken och göra omställningen rättvis. En viktig anledning är att regeringen ska ta fram en klimatpolitisk handlingsplan i höst. Forskare, företagare, fack, miljöorganisationer, rättviserörelser med flera kommer att delta. Det blir flera inledningar och gruppdiskussioner på fyra övergripande teman. Rådslaget ska leda fram till rekommendationer som ska delges beslutsfattare. Här finns program och anmälningsformulär! Först till kvarn, anmälningstiden har gått ut, men det kan finnas platser kvar och digitalt går det alltid att delta. 

Aktörer som hittills ställt sig bakom och stödjer initiativet: Klimatriksdagen, Researchers Desk, Olof Palme Internationella Center, Artister för Miljön, Immanuelskyrkan Stockholm, Hyresgästföreningen, Folkhögskolornas klimatnätverk, Greenpeace, Green Cross Sweden, Equmeniakyrkan, Klimataktion, Vårdförbundet, Nätverket KlimatSverige, Naturskyddsföreningen, Handelsanställdas förbund, Jordens Vänner, Klimatstudenterna, Förbundet Kristen Humanism, nätverket för Gemensam Välfärd.