Upprop klimatverkstäder

Globala aktionsdagar för verkliga lösningar på världens största utmaning, 26-27 september. 

Klimatrörelser från ett flertal länder har utlyst 26 – 27 september till globala aktionsdagar för att samla människor för verkliga och lokalt förankrade lösningar på klimatutmaningarna. Vi väntar inte bara på att de politiska ledarna ska mangla fram klimatavtal som kanske ändå inte räcker till.  Vi mobiliserar kreativitet och engagemang hos unga, gamla, lokala rörelser, entreprenörer, arbetare, studenter och forskare.  Tillsammans tar vi fram idéer, medborgarförslag, konkreta projekt, nya kunskaper, och nya berättelser om ett hållbart samhälle. Ett samhälle som samtidigt ger rum för ett gott liv på lika villkor.

 1. Vem ska göra det?

Organisationer, grupper, enskilda aktivister, lokala byalag, skolor, stadsdelsråd uppmanas att utlysa klimatverkstäder där de verkar och bor. KlimatSverige uppmuntrar och främjar samarbete mellan olika aktörer. Vårt nätverk och våra kontakter kan användas för att annonsera om och bilda grupper som förbereder och genomför klimatverkstäder.

 1. Vad kan en klimatverkstad vara?

Klimatverkstadens grundtanke är att vara en plats eller ett forum där människor skapar idéer, förslag och lösningar tillsammans. Klimatverkstaden kan vara en engångsaktivitet som gör avtryck på något sätt, men den kan också vara en början till ett långsiktigt samarbete med mål och metoder.

Klimatverkstäderna:

 • ska präglas av en vilja att gå före i klimatomställningen och en positiv hållning till att det är möjligt att ställa om.
 • ska sträva efter att åskådliggöra sammanhanget; hur det globala klimathotet hänger samman med vår samhällsstruktur, med lokala förhållanden och med enskilda val och vardagsliv
 • ska sträva efter ett delaktighets- och rättviseperspektiv
 • ska kännetecknas av öppenhet, inkludering, alliansbyggande, mångfald socialt, kulturellt och åldersmässigt.
 • kan vara tematiska: Energiomställning, Hållbara trafiklösningar, Boende, Mat/odling osv
 • kan ha områdes-fokus: En kommun, stadsdel, skola eller by
 • sker på platser och i former som uppmuntrar kreativitet och interaktivitet
 • kan söka resurser hos organisationer, forskare, enskilda eldsjälar för kunskap och inspiration.
 • kan innehålla grundläggande rådgivning till människor som söker kunskap om hur man lever mer hållbart, hur man påverkar politiskt, hur man installerar egen el, odlar osv.
 • kan förberedas genom att inspirerande exempel plockas fram. Till exempel kommuner, stadsdelar eller bostadsföreningar som gått före inom olika områden.

Klimatverkstäderna kan ha som mål att:

 • ta fram medborgarförslag att lägga i sina kommuner
 • starta studiegrupper som tar reda på mer och fördjupar förslagen
 • starta grupper som sätter igång med projekt
 • ta fram kampanjplaner att driva politiska förslag
 • bli en del av Global Village of Alternatives in Paris https://alternatiba.eu/en/global-village-of-alternatives/
 1. När?

Vår förhoppning är att Klimatverkstäderna har sitt ”centrum” under helgen 26-27 september. Därmed blir klimatverkstäderna en del av de internationella aktiviteter som går under namnet Global Village of Alternatives och Alternatiba.

(dessa presenteras närmare här: https://alternatiba.eu/en/global-village-of-alternatives/

Givetvis behövs ett förarbete och vi uppmuntrar grupper och organisationer att starta initiativ och bjuda in till samarbete så snart som möjligt.

Idéer som växer fram under och efter helgen 26-27 september kan sedan presenteras under Paris COP 21-mötet under helgen 5-6 december då Global Village of Alternatives ska ha sin höjdpunkt.

 1. Hur börjar vi?
  1. Utgå från en övergripande idé om vad ni vill samla människor och organisationer omkring. Vilken klimatrelaterad fråga brinner ni för? Vilket område är det ni vill mobilisera ett förändringsarbete i? Ni kan ha hjälp av beskrivningen i avsnitt 2 ovan.  Det kan vara en konkret idé (bygga solceller på dagis) eller övergripande (ta fram en omställningsplan för hemkommunen).
  2. Utifrån idén bjuder ni in till en upptaktsträff. Tänk gärna brett vad gäller organisationer, grupper och enskilda som ni vill bjuda in. Använd gärna KlimatSverige som stöd för att hitta andra organisationer och kontakter. Planera inte för mycket innan upptaktsträffen, då riskerar ni att förlora tid. Låt upptaktsträffen generera idéer, sätta mål och börja planera.
  3. Utse sammankallande/samordnare, gärna några personer som hjälps åt.
  4. Var tidigt ute med att leta och bestämma plats/platser för aktiviteterna.
  5. Skissera en tidsplan fram till aktionsdatum 26-27 september. Tänk på att Sommarperioden kan vara svår att organisera möten, men om ni gör det kan ni ta chansen att mötas under former som ger energi och glädje – i en park, ute i naturen, vid en badplats, i en trädgård.
  6. Var tidigt ute med att fundera över hur ni vill kommunicera och väcka intresse för medverkan i er Klimatverkstad. Skapa gärna egna Facebook-sidor och evenemang, eller hemsida för er aktivitet om ni har möjlighet till det.
  7. Se till att hålla KlimatSverige-hemsidan och KlimatSverige-facebook informerade om era planer. Dessa mejlas till: klimatverkstad@klimatsverige.se
  8. Vill ni låta er inspireras av Alternatiba-rörelsens arbetssätt och grundtankar så kan ni läsa mer här: https://alternatiba.eu/en/toolbox/practical-handbook/