Rapport: KlimatSveriges möte 11 februari

Klimatflyktingar

Den första delen av mötet var ett föredrag av journalisten och författaren Shora Esmailian, som undersökt orsakerna och kopplingarna mellan flyktingsituationer och klimat. Shora tog exempel från sina resor i bl.a. Pakistan, Egypten och Kenya där hon träffat människor som redan påverkats kraftigt av klimatförändringarnas effekter där de lever. [länk till inspelning av seminariet ???]

Nätverksmötet

Nätverket klimatSverige består idag av 70 organisationer och cirka 250 enskilda medlemmar. Många möte hålls i Stockholm men nästa möte i nätverket kommer att vara i Göteborg den 30 maj.

Information från Nätverkets organisationer och medlemmar

Troja scenkonst

Lisa Fernström från Troja scenkonst berättade om gruppens kommande projekt ”disobedience alive”. Projektet ska i direktsändning följa fem personer på deras resa och deltagande i Ende Gelände (dvs. protesterna mot kolgruvorna) i Tyskland sista veckan i augusti. Filmen blir en blandning av dokussåpa och äventyrsfilm! Det kommer att var event runt om i Sverige där man kan titta på filmen tillsammans, t.ex. på Stockholms och Göteborgs stadsteatrar. I april kommer ett erbjudande om att anmäla intresse för att bli en att de fem deltagarna i filmen att gå ut.

Magnoliamålet

Pia Björstrand berättade att ett antal organisationer och privatpersoner har stämt staten för utförsäljningen av Vattenfalls kolgruvor i Tyskland. Stämningsansökan ligger nu hos tingsrätten som ska avgöra om målet överhuvudtaget ska tas upp för behandling. De organisationer och jurister som är inblandade i stämningen har inte heller fått ta del av allt material kring utförsäljningen då mycket är hemligstämplat. En nyhet är att Vattenfall dessutom nu är på väg att investera i ny fossil energi i Tyskland, denna gång i naturgas.

PUSH

PUSH är en organisation som engagerar unga upp till cirka 30 år. Mårten Pelle presenterade organisationens aktiviteter under 2016:

  • ”Powershift”, en konferens för unga som PUSH genomför varje år, temat 2016 var ”mobilisering för omställning”.
  • COP22- medlemmar i PUSH deltog och rapporterade från FN-mötet i Marrakech i november.
  • Hållbarhetshäng- PUSH ordnar informella träffar för unga där temat är hållbarhet.
  • PUSH har blivit inbjudna till den gröna gruppen i EU-parlamentet för att nätverka.

PUSH planer för 2017:

  • En delegation från PUSH kommer att delta vid kommande toppmöte i Bonn i maj. Deltar även vid förmöte i maj. Unga kan ansöka om att vara med på dessa möten.
  • Konferensen Powershift hålls i slutet av 2017 i Östersund. I år är temat agenda 2030 samt mat/matsäkerhet.

Konkret klimat- klimatspel

Jan Lindblad från Konkret klimat presenterade sin påbörjande ”klimatspelsapp”. Tanken är att skapa en app där människor kan tävla med att göra olika klimatsmarta uppdrag etc. Jan behöver hjälp både med att skapa innehållet i appen t.ex. uppdragen samt med designen, funktionerna och med att testa appen. Intresserade att delta i arbetet med appen kontaktar jan.lindblad@protonmail.se.

Kvinnor för fred

Inger Holmlund representerade Kvinnor för fred och informerade om organisationens arbete med tre teman: klimat, fred och hållbarhet. Vill samla både freds- och miljörörelser. En viktig fråga är att få bort vapnen. Organisationen håller en konferens den 24 februari.

Earth Rights Conference om naturens rättigheter nämndes också. Konferensen hålls i Sigtuna 21-22 april.

Gemensamma kampanjer

Därefter presenterades kampanjen Klimatvalet för ett fossilfritt hållbart Sverige 2030 som ett antal organisationer inom nätverket KlimatSverige har startat. Kampanjen vill se lokala grupper över hela landet som driver på för att Sveriges kommuner ska bli fossilfria och hållbara till 2030.

Även Klimatriksdagen 2018 (4-6 maj 2018 i Aula Magna, Stockholms universitet). presenterades. Klimatriksdagen ska kraftsamla för att ge klimatet dess självklara plats bland huvudfrågorna i valrörelsen. På Klimatriksdagen ska klimatengagerade ta fram förslag på åtgärder som politikerna borde genomföra. Riksdagen ska också vara en mötesplats för engagerade i hela landet för att lära av varandra. Organisationer och företag ska också kunna ställa ut sina klimatsmarta framtidslösningar vid klimatriksdagen. Fyrtio organisationer står bakom klimatriksdagen. Från och med 1 april 2017 är det möjligt att lämna in motioner till riksdagen. Ett antal arbetsgrupper har bildats inför riksdagen. Den intresserade kan anmäla sig och bidra till arbetet i någon av dessa grupper.

Deltagarna på mötet diskuterade därefter i grupper arbetet rörande Klimatvalet respektive Klimatriksdagen.

Den sista punkten på dagordningen var Klimatmarschen den 29 april. Detta datum ordnas en stor klimatmanifestation, Peoples Climate march i USA. Datumet är valt eftersom Trumpadministrationen då har suttit vid makten i 100 dagar. På initiativ av nätverket Klimatsverige har planeringen inför klimatmarscher detta datum även i Sverige startat. I Stockholm planeras för ett kulturprogram och en manifestation. Ett förslag på plattform för uppropet diskuterades vid mötet. En Facebookgrupp har startat inför den 29 april.

/ Hanna Österlund

/ Kp 170227