Bli en EARLY BIRD till Klimatriksdagen 2018.

Tillsammans kan vi se till att Klimatriksdagen 4 – 6 maj 2018 i Stockholm blir en kraftsamling för att sätta klimatet högt på agendan under valåret 2018. Du kan aktivt bidra till att säkra succén genom att redan nu anmäla dig som deltagare. Som EARLY BIRD får du rabatt på konferensavgiften. Läs mer och anmäl dig här: http://klimatriksdagen.se/anmal-dig/