FORUM FÖR LOKALA AKTIVISTER

KlimatSveriges Facebook-grupp Så påverkar vi den lokala klimatpolitiken – metoder och förslag
Här är KlimatSveriges Facebookgrupp för lokala grupper och individer som vill påverka och påskynda omställningen i kommuner och regioner genom att dela med sig av medborgarförslag och andra påverkansaktiviteter.

Klimatriksdagens Forum för lokal Klimataktivism.
FOLK är Klimatriksdagens mötesplats för grupper som driver lokalt klimatarbete. Vi samverkar med andra rörelser och aktörer för att nå ut brett geografiskt och socialt. Vi delar erfarenheter, goda exempel och kunskap om lokal klimatpolitik.