Lyft klimatfrågorna i kommunvalen!

Debattvecka om lokal klimatpolitik 27 augusti – 2 september

Klimatet är en ödesfråga men riskerar alltid att hamna i skymundan under valrörelsens slutskede. I maj 2018 anordnades Klimatriksdag 2018 för att rösta fram 12 motioner som överlämnats till samtliga riksdagspartier. Motionerna berör också det arbete som sker ute i kommunerna och det är viktigt att även på lokal nivå sätta press på våra politiker. Kommunerna är en nyckelaktör för att vi ska få ett klimatsmart samhälle. Klimatriksdag 2018 och kampanjen Klimatvalet för ett Fossilfritt hållbart Sverige 2030 tar därför initiativ till att lokala klimatdebatter ordnas på så många platser som möjligt under valrörelsens näst sista vecka.

Varför inte också där du bor? Initiativet Klimatvalet har tagit fram en lathund för lokal klimatdebatt och mall för inbjudningsbrev kan ni snabbt få ihop planeringen för ett arrangemang. (LATHUND-lokal klimatdebatt) Lokala grupper inom Klimatvalet finns runt om i landet, några bildades under Klimatriksdag 2018.

En av de vinnande motionerna i Klimatriksdag 2018, Kommunerna ska också göra klimatvalet, lyfter just hur kommunerna kan bli en drivkraft för att ställa om för att klara de globala klimatmålen. Den motionen och de övriga 11 vinnande förslagen kan ge inspiration till frågor till politikerna. Se även partienkäten i Klimatvalets påverkansmanual där det finns 21 förslag på frågor.

Tillsammans kan vi se till att politiker och invånare pratar Klimat runt om i vårt land!

Vill du komma i kontakt med andra Klimatriksdags-deltagare eller undersöka om det finns en lokal Klimatvalet-grupper på din ort? Kolla med oss!

Vänliga hälsningar

Karin Sundby, ordförande för Klimatriksdagen
Torbjörn Vennström, samordningsgruppen för KlimatSverige och Klimatvalsgruppen KLÖS
Pontus Björkman, arbetsgruppen för Klimatvalet och Klimatvalet Skarpnäck