Magnolia-målet – Unga stämmer staten

Ett flertal organisationer som organiserar unga och enskilda människor har gått ihop om en unik aktion för att pröva den juridiska och moraliska hållbarheten i att staten godkänt Vattenfalls kolkraft till det ökända tjeckiska energibolaget EPH.

Initiativtagarna menar att utsläppen är lika farliga för vår framtid var dom än sker och vem som än äger gruvorna.

I uppropet hävdar de att Sverige hade en unik chans att avveckla verksamheten, men fegade ur och valde att prioritera ekonomi framför framtid. Ingen miljöanalys gjordes inför affären. Affären ligger inte alls i linje med Sveriges klimatåtaganden och regeringens ansvar för kommande generationer.

I stämningsansökan krävs att domstolen stoppar affären och förklarar den olaglig, eftersom den bryter mot en mängd internationella och svenska avtal samt regeringsformen.

Läs mer här: https://www.facebook.com/Magnoliam%C3%A5let-Unga-St%C3%A4mmer-Svenska-Staten-1681679598825685/?ref=br_rs