Mot kolkraft i Värtan – namninsamling

I centrala Stockholm står ett kolkraftverk som spyr ut enorma mängder koldioxid som bidrar till klimatförändring. Det drivs av Fortum Värme som till hälften ägs av Stockholms stad.

Klimatavtalet som undertecknades i Paris 2015 gör det moraliskt oförsvarbart att driva vidare kolkraftverket.

Snart invigs ett nytt bioeldat kraftvärmeverk i Värtan som gör det fullt möjligt att snabbt avveckla kolkraften utan att det drabbar fjärrvärmen.

Ändå vill Fortum vänta ända till 2030 med att avveckla kolet. Det tycker vi är oacceptabelt och oansvarigt. Klimatet kan inte vänta!

Ägarna måste därför ta fram en plan för att avveckla kolkraften så snart som möjligt, eller senast 2018.

STÄNG KOLKRAFTVERKET I VÄRTAN SENAST 2018

NOLL KOL I VÄRTAN 2018

Gå till namninsamlingen HÄR och skriv under.

Skriv ut flyer HÄR

 

FAKTA OM KOLKRAFT 
-Fortum Värme släpper ut lika mycket koldioxid som hela Stockholms biltrafik, omkring 600 000 ton per år.
-Många kommuner, bland annat Göteborg, har helt fasat ut kol och andra fossila bränslen från fjärrvärmen.
-Nedläggning av kolkraftverk är den första och största åtgärden i Stockholm och globalt för att nå klimatmålen.

VÅRA KRAV
-Kolkraftverket i Värtan avvecklas så snart det är tekniskt möjligt och senast 2018.
-De utsläppsrätter som frigörs i och med en sådan avveckling ska annulleras istället för att säljas inom den europeiska utsläppshandeln.
-En avvecklingsplan tas fram under 2016.

Fortum Värme, och ägarna Stockholms stad och Fortum behöver nu visa ett klimatpolitiskt ledarskap som svarar mot de globala mål som satts upp genom Paris-avtalet.

Kampanjen bedrivs av

Fossil Free, Klimataktion och Jordens Vänner

/ Kp 160917