Bild av raffinaderiet.

Namninsamling: Stoppa utbyggnaden av Preemraffs oljeraffinaderi

Samtidigt som vi står inför en klimatkatastrof orsakad av människans användning av fossila bränslen så planeras en utbyggnad av Preemraff i Lysekil. Om Preemraffs utbyggnad blir verklighet kommer raffinaderiet i Lysekil att bli den anläggning som släpper ut överlägset mest koldioxid i landet. Trots att bygget går rakt emot Sveriges ambition av bli fossilfria så finns det knappt några invändningar mot bygget, och det här vill vi att ni ska hjälpa oss att förändra! Höj din röst, säg emot, ifrågasätt grunden till detta bygge. Tänk på vår planets och våra barns framtid! Ärendet är godkänt av Mark- och miljödomstolen men kommer att överklagas till Mark- och miljö-överdomstolen. Så därför är det viktigt att hålla trycket uppe nu!

Länk: https://www.mittskifte.org/petitions/stoppa-utbyggnaden-av-preemraff-i-lysekil