Öppet brev om stoppad klimatrapport

Stockholm den 8 februari 2016

Öppet brev till Trafikverkets styrelse samt Regeringen

Vi begär att Trafikverket lämnar ut den stoppade klimatrapporten

Efter COP 21 i Paris är det uppenbart att alla länder snabbt måste skärpa sina klimatmål och visa sin beredskap att gå från ord till handling.

Det är därför alarmerande om det visar sig vara sant att Trafikverket har stoppat publiceringen av en 120-sidig klimatrapport från verkets egna tjänstemän, som skulle ha ingått i Trafikverkets inriktningsunderlag till den infrastrukturproposition som förbereds för perioden 2018-2029. Att detta skett hävdades i Ekot den 11 december under rubriken Trafikverket stoppade klimatrapport, med hänvisning till direkt citerade anonyma tjänstemän inom verket.

Trafikverkets presschef Anna Lihr har på vår fråga om detta hävdat att en del av klimatrapporten inarbetats i Trafikverkets inriktningsunderlag, samt att hela klimatrapporten ska publiceras först senare sedan den färdigställts efter en kommande “kvalitetssäkring”. I den skriftliga kommentar till Ekots uppgifter som tillställts oss och som tidigare har lämnats på Trafikverkets hemsida sägs dock inget om en kommande publicering, bara att “Den rapport som refereras till är ett kunskapsunderlag där alla relevanta delar är inarbetade i inriktningsunderlaget”.

Enligt Ekot är slutsatsen i den stoppade klimatrapporten att bil- och lastbilstrafiken måste minska kraftigt för att klimatmålet om en fossilfri transportsektor ska kunna nås till 2030. Det är en slutsats av verkets egna utredare som inte alls har inarbetats i Trafikverkets inriktningsunderlag. Att förlita sig till teknikutveckling och en ökad andel fossilfria drivmedel räcker inte när det idag både står klart att utsläppen från trafiksektorn åter ökar, redan innan bygget av Förbifart Stockholm, samt att bilföretagen i flera år ägnat sig åt vilseledande tester av miljögränser eller rent fusk.

Den enda rimliga förklaring vi kan se till att rapporten och dess slutsats mörkats är att den så uppenbart skulle stärka oppositionen mot Trafikverkets politiska uppdrag att bygga Förbifart Stockholm.

– Det är magstarkt just när klimatkrisen är så alarmerande och påtaglig så låtsas man att det går bra ändå…Man vågar inte ta itu med det. Det skulle rucka världsbilden för både politiker och tjänstemän på alla nivåer, säger en anonym tjänsteman på Trafikverket till Ekot.

Men klimathotet innebär att världsbilden nu måste ruckas utan hänsyn till hur obekvämt det kan vara för de styrande.

Även professor Thomas B Johansson som för ett par år sedan ledde den statliga utredningen om fossilfri fordonstrafik och där kom till samma slutsats som Ekot hävdar görs i Trafikverkets stoppade klimatrapport, dvs att bil- och lastbilstrafiken måste minska kraftigt, säger sig vara förvånad över att rapporten stoppats med tanke på den betydelse frågan har.

Stockholms läns landsting har redan nu så svårt att finansiera lokaltrafiken att den förra året drog i den så kallade “nödbromsen”. För att klara klimatmålet för Sveriges transportsektor är det enligt vår mening nödvändigt att i stället dra i nödbromsen för Förbifart Stockholm, till förmån för en massiv satsning på en bra, billig och utbyggd kollektivtrafik i landets viktigaste trafikområde.

Att en 120-sidig klimatrapport utarbetats inom Trafikverket, som stärker argumenten för detta

och som dess egen ledning mörkat inför både Paristoppmötet och byggstarten för Förbifart Stockholm är skandalöst. Vi begär härmed att Trafikverket omedelbart lämnar ut den stoppade klimatrapporten och att den munkavle man har lagt på sina egna tjänstemän rycks bort!

 

Namnunderskrifter, organisationsrepresentanter:

Arne Johansson, Norra Järva Stadsdelsråd, kontaktperson e-post: arnejohan06@gmail.com

Karin Wahlgren, Klimataktion Stockholm, kontaktperson e-post: karin.wahlgren9@gmail.com

Björn Sundblad, Gräv ner Förbifarten i Hjulsta
Claes Trygger, Djurgården Lilla Värtan Miljöskyddsförening
Elisabeth Edsjö, Stockholms Naturskyddsförening
Ellie Cijvat, Jordens Vänner
Gertrud Brorsson, Kollektivtrafikant Stockholm
Göran Folin, Alternativ stad
Jan Strömdahl, Nätverket Stoppa Förbifarten
Jonas Bane, Ruth Alice Aniansson, Klimataktion
Julia Norman, Climate Justice Program
Peter Lorentzon, Gemensam Välfärd Stockholm
Åke Iggström, Jordens vänner Stockholm
Anita Karp,  Adolfo Ovalle, Norra Järva Stadsdelsråd

Namnunderskrifter, privatpersoner:
Adi Musabasic, Agneta Liljesköld, Anders Berndes, Andréa Arlid, Andrew Maunder, Anita Karp, Anita Leal, Anna Borhagen, Elisabeth Lundqvist, Eva Avner, Eva Lenke, Frida Hård af Segerstad, Hanna Leghammar, Inger Raaby, Jan Lönn, Julia Lönnqvist, Karl Andreasson, Kalle Petré, Mårten Pella, Reidun Alfvén, Samuel Jarrick, Sebastian Dawson, Tomas Lohammar, Torbjörn Vennström, Ville Henrik-Klemens

Uppdaterat: Debattartikeln publicerades i ETC 20160208: Debattartikel – Lämna-ut-den-stoppade-klimatrapporten