Tips och förslag på svar till talesperson inför och under Global Strike For Future 15 mars 2019

Först kommer några allmänna tips inför ett samtal med journalister. Därefter Frågor och svar om Global Strike For Future.

Denna artikel som Word och PDF

SYFTEN VID OLIKA TILLFÄLLEN

Vad vi som talespersoner vill uppnå med intervjuer FÖRE Global Strike For Future
1. Vi vill peppa folk att komma ut och delta på klimatstrejken.
2. Vi vill nå ut med budskapet till politiker att det är bråttom med omställningspolitik och att ambitionsnivåerna måste höjas.

 1. Fridaysforfuture växer därför att alltfler människor vill att politikerna talar klarspråk om hur allvarlig klimatkrisen är

Vad vi som talespersoner vill uppnå med intervjuer UNDER Global Strike For Future:
1. Vi vill nå ut med budskapet till politiker att det är bråttom med omställningspolitik och att ambitionsnivåerna måste höjas.

ALLMÄNNA TIPS INFÖR JOURNALISTINTERVJUN

 1. Journalisten ringer.
  Anteckna direkt.
  Ta reda på journalistens namn, från vilken redaktion hen ringer och vad intervjun ska handla om. Fråga också inledningsvis om det är ett researchsamtal eller är det en intervju nu på en gång?

Be att få återkomma. Säg att du just nu är upptagen. Det ger dig tid att samla tankarna och förbereda dig genom att läsa på! Bestäm en tid med journalisten och be om telefonnumret (hen kan ringa från hemligt nummer).

Fråga om frågorna! Passa på att fråga vilka konkreta frågor journalisten vill ställa. Är frågorna inte klara ännu, be hen att mejla dem. Säg att du är ovan vid intervjuer och att hen på så sätt får en bättre intervju.

Går det med skriftliga svar? Är det en tidning kan du be att få besvara frågorna skriftligt (du slipper risken med missuppfattningar).

 1. Bestäm ditt budskap. Kolla gärna på Frågor och Svar nedan och återanvänd det som passar beroende på journalistens frågor. Provprata högt till tänkta frågor! Ring gärna någon och bolla om du är osäker på något.
 2. Överskatta inte förkunskaperna. Inte säker att journalisten vet något alls om #FridaysForFuture eller om klimatfrågan. För säkerhets skull kan du förklara resonemang som kan misstolkas och kontrollera att hen hänger med.
 3. Andas djupt! Det minskar ev. stress.
 4. Visa vad du brinner för och bli inte ett ”intervjuoffer” Försök alltid att börja med huvudbudskapet. Återkom gärna till ditt budskap flera gånger under intervjun, men utan att upprepa det ordagrant. Berätta gärna för journalisten redan under kallpratet/researchpratet om vad du tycker är viktigt att få sagt. Se frågorna som inbjudningar att framföra ditt budskap. Lyssna på frågan, besvara den och försök sedan hitta en brygga över till det som du/vi vill lägga fokus på. Det är din intervju lika mycket som det är journalistens.
 5. Var lösningsfokuserad (konkreta förslag) och konstruktiv.
 6. Radio/TV: Ta om i inspelad intervju. Om inte direktsändning kan du be att få göra en ny tagning om du är missnöjd med ett svar du gett i en inspelad intervju för radio eller tv. Detta önskemål brukar respekteras.
 7. Skrivna ord: Be att få läsa citat! Du kan få läsa eller höra de citat som en skrivande journalist tänker använda. Utnyttja den möjligheten om det känns befogat, men undvik att peta i formuleringar om det inte är rena felaktigheter. Vi vill ju att det blir fler intervjuer!
 8. Fråga om när det publiceras och om hen kan mejla länken, så kan du hjälpa till och sprida ordet. Återkoppla gärna till vår FB-grupp så kan vi sprida det!

Här är fler tips från PR-byrån Westander: www.westander.se/pr-handboken/20-tips-om-intervjuer

FRÅGOR OCH SVAR INFÖR INTERVJUN

Utgångspunkt: Se dig som en talesperson för klimatrörelsen och #GlobalStrikeForFuture på din ort.

Här är exempel på frågor som kan komma att ställas och som är bra att vara beredd på. Vi har skrivit flera förslag på svar. Välj och inspireras av det som du känner dig bekväm att framföra och ditt sätt att prata. Som vi föreslagit ovan. Skapa dig ställtid och förberedelsetid om en journalist ringer! Säg att du är lite upptagen just nu men gärna tar intervjun lite senare. Kom överens om ett klockslag!

Vad är det som ska hända 15 mars?
#FridaysForFuture-nätverket, som har skapats som en respons på Greta Thunbergs klimatstrejk, har dragit igång Global Strike For Future – en global strejk för framtiden fredag den 15 mars. På alla kontinenter kommer folk gå ut på gatorna för en hållbar värld och en snabb utfasning av fossila bränslen för att klara Parisavtalets 1,5-gradersmål. Vi hoppas att vi blir tusentals här i vår egen kommun!

Vad händer i omvärlden?

Greta Thunbergs klimatstrejk har spridit sig över hela världen. Nyligen lämnade 35 000 belgiska skolungdomar sina klassrum för att klimatstrejka och 12 000 personer manifesterade i Haag. I Australien har det hållits demonstrationer i ett tjugotal städer. Nu kraftsamlar människor runt om i världen för en Global Strike For Future den 15 mars. Det blir även en stor klimatstrejk i USA för första gången. På www.fridaysforfuture.org finns en karta över alla manifestationer.

Vad händer i Sverige?

Inför klimattoppmötet i Polen genomfördes #FridaysForFuture utanför 120 kommunhus. Den här gången hoppas vi att det blir ännu fler klimatstrejker utanför ännu fler kommunhus och med ännu fler människor. Mobiliseringen pågår runt om i landet just nu.

Vad vill ni? 

Vi ser hur politiken gjort alldeles för lite för att hejda klimatförändringarna. Så Global Strike For Future är en global folkbildnings- och påverkansinsats. Vi vill väcka både vanliga människor och politiker! Det måste till krafttag i dag! Så sent som i höstas presenterade FN:s klimatpanel sin senaste rapport (Global Warming of 1.5 º C) som visar vilka förödande konsekvenser en uppvärmning på två grader förväntas få.

Om vi ska nå målet med 1,5 graders uppvärmning måste de globala utsläppen av växthusgaser minska med nästan 20 procent om året. I stället fortsätter de att öka. Vi har akut bråttom att få igång en snabb omställningspolitik.

Tiden rinner ifrån oss. Politikerna måste nu tala klarspråk och anta en politik för omställning på alla politiska nivåer och områden. Därför mobiliserar vi oss för en global klimatstrejk fredag den 15 mars.

Framtidsutsikterna ser alltmer katastrofala ut. Politiken sviker människor i sårbara miljöer och våra barn och framtida generationer som kan komma att tvingas leva med konsekvenserna av skenande klimatförändringar. Därför uppmanar vi medborgare över hela världen att sluta upp bakom Global Strike For Future den 15 mars.Vi behöver globala, nationella och lokala koldioxidbudgetar som tvingar fram en politik som kan klara 1,5-gradersmålet. Omställningen måste påskyndas.

Klimatfrågan är ju en global fråga och vår lilla kommun har väldigt liten påverkan på de totala utsläppen. Vad är det för poäng att protestera här?

Vi i Sverige tillhör de rika 10 procent som står för 50 procent av världens klimatutsläpp. Det innebär att vi skulle kunna nå väldigt långt om bara vår lilla del av världens befolkning förmår ställa om.

Inför klimatmötet i Paris 2015 rapporterade världens länder in sina åtaganden till FN:s klimatpanel och de motsvarar tillsammans en uppvärmning på 2,7 – 3,5 grader, alltså en nivå som skulle få förödande konsekvenser för vår jord. Alla aktörer – privatpersoner, företag, myndigheter, regioner, kommuner – måste nu anstränga sig till sitt yttersta om vi ska lyckas vända utvecklingen. Även vår kommun.

Dessutom är det här en global rörelse med manifestationer över hela världen. Vi kräver samma sak: Att länderna tar klimatförändringarna på allvar, följer Parisavtalet och snabbt minskar utsläppen.

Hur stora utsläppsminskningar behövs i vår kommun?

Uppsala Universitet och Ramboll har räknat fram koldioxidbudgetar för 17 kommuner och regioner, och minskningarna behöver vara minst 16 procent årligen för att svenska kommuner och regioner ska göra sin del av Parisavtalets högre mål om två grader. Ska vi nå 1,5-gradersmålet behöver alltså ambitionerna vara ännu högre!

Vad är Parisavtalet? 

I Parisavtalet lovade världens regeringar att skydda framtiden från skenande klimatförändringar genom en politik som säkert håller höjningen av jordens medeltemperatur väl under 2 grader med sikte på högst 1,5 grader. Redan nu, vid en grad varmare temperatur, ser vi extremtorka, eldstormar, översvämningar och smältande glaciärer.

Hur drabbas vår kommun av ett varmare klimat? 

En högre global medeltemperatur leder till mer extremväder, alltså oberäkneligt väder som gör det svårare att odla och leder till förstörd infrastruktur, även för vår kommun. Risken är stor för skenande kostnader för skattebetalarna, enskilda individer, kommunen och företag. Länsstyrelsen i exempelvis Skåne har räknat fram att 23 000 byggnader kan hamna i vattnet vid år 2100.

SMHI ha räknat fram att havet i södra Sverige år 2100 kan nå tre meter över dagens medelvattenstånd vid extremväder.

Några menar ju att det klimatförändringarna är ett hittepå. Vad säger ni om det?

FN:s klimatpanels rapporter bygger på tusentals vetenskapliga rön och dagligen får vi rapporter om döende korallrev, smältande glaciärer och extremväder runt om i världen. Att det fortfarande finns människor som vägrar ta till sig fakta är så klart djupt sorgligt.Citat från en av inspiratörerna till Global Strike For Future
Greta Thunberg på FN:s klimattoppmöte i Katowice 12 december 2018:
“You say you love your children above all else, and yet you’re stealing their future in front of their very eyes.”

Greta Thunberg på World Economic Forum in Davos 2019: ”According to the IPCC we are less than 12 years away from not being able to undo our mistakes. /…/ I want you to act as if you would in a crisis. I want you to act as if the house was on fire, because it is.”

Greta Thunbergs tal: www.fridaysforfuture.org/

Mer fakta om konsekvenser av den globala uppvärmningen: 

https://m.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/klimat/konsekvenser-global-uppvarmning

Källor till text ovan med mera:
Dagens Industri skriver om det brittiska meteorologinstitutet Met Office prognos om den förväntade rekordökningen av koldioxidhalten i atmosfären: www.di.se/hallbart-naringsliv/rekordokning-av-koldioxidhalten-i-atmosfaren-vantas-under-2019/

FN:s klimatpanels senaste rapport, Global Warming of 1.5 º C

SVT Vetenskap om rapporten Global Warming of 1.5 º C: https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/en-halv-grad-spelar-stor-roll

Aftonbladet intervjuar Johan Rockström med anledning av rapporten Global Warming of 1.5 º C: www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/1k9m9K/rockstrom-om-nya-klimatrapporten-vi-har-mindre-an-10-ar-kvar

Stigande havsnivåer SMHI: https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/sverige-rustar-for-stigande-havsnivaer-1