Arbetsgrupper

Samtliga arbetsgrupper söker volontärer som vill delta i arbetet. Ju fler vi blir desto bättre för klimatet!

Aktionsgruppen kartlägger nationella och globala aktiviteter/aktioner, tar in information om nätverksorganisationernas aktioner, lämnar förslag på vilka aktioner nätverket skall stödja och tar även fram och genomför egna aktiviteter och aktioner. Exempel på aktiviteter/aktioner är seminarier, debatter, namninsamlingar till medborgarinitiativ och demonstrationer. Aktuella aktiviteter finns i kalendariet. Kontaktperson för Aktionsgruppen är Anders Berndes som nås via aktionsgruppen @ klimatsverige.se

Folkbildningsgruppen sprider kunskap om klimatförändringarna genom arbete med utbildningsfrågor och kulturfrågor, i samarbete med nätverksorganisationerna. Folkbildningsgruppen samarbetar även med KlimatSveriges Aktionsgrupp rörande arrangerandet av seminarier och workshops och är öppen för samarbete med studieförbund, skolor, folkhögskolor, högskolor, teatrar, musikgrupper, författare, fria konstnärer m.fl. Kontaktperson för Folkbildningsgruppen är David Jacobsson som nås via folkbildningsgruppen @ klimatsverige.se

Idégruppen tar fram förslag på nya områden för KlimatSverige att verka inom. Förslagen kan leda till att nya arbetsgrupper och projektgrupper bildas, som arbetar inom nya verksamhetsområden. Idégruppen arbetar dessutom med nätverkets kreativa utveckling och analyserar omvärlden för att hitta sådant som kan vara relevant för nätverket att arbeta med. Även övriga arbetsgrupper kan komma med förslag på utveckling av verksamheten och har ansvar för utvecklingen inom sina respektive arbetsområden. Exempel på projektgrupper som startats på initiativ från Idégruppen finns här >>. Kontaktperson för Idégruppen är Elisabeth Lundqvist som nås via idegruppen @ klimatsverige.se

Webb- och mediegruppen hanterar nätverkets kommunikation med omvärlden och arbetar inom fyra huvudsakliga delområden:

  1. Produktion och underhåll av nätverkets webbplats som fungerar som en informationsportal, med kalendarium, nyheter, bloggar etc., samt samordning av nätverksorganisationernas respektive inloggning för att lägga in information på webbplatsen. Nätverksorganisationerna kan sprida information om sina egna aktioner och aktiviteter i kalendern och bidra via bloggare/krönikörer.
  2. Kartläggning av relevanta medier och journalister, samt kontakter med dessa i form av pressmeddelanden och direktkontakter.
  3. Produktion och publicering av debattartiklar, samt kartläggning och samordning av personer och organisationer som skriver under debattartiklarna.
  4. Produktion och publicering av relevant information på sociala medier: Facebook, Twitter, Instagram etc.

Kontakt: webbgruppen @ klimatsverige.se

Internationella gruppen. Kontakt: international @ klimatsverige.se.

/ Kp 161115