Klimatomställning – nu gör vi det! 13 maj i Göteborg

KlimatSverige-nätverket träffas för första gången i Göteborg och det blir ett intressant och framåtriktat program med Johan Ehrenberg från ETC som gäst, temadiskusisoner, och nya spännande klimatkontakter.
Anmäl er på Facebook: https://www.facebook.com/events/1373369476056395/

Program 13 maj 2017
kl.12.00 Samling med musik. Fika och lotteri.

kl.12.15 Johan Ehrenberg samtalar på temat Omställning – Nu gör vi det!
Möjlighet till frågor från deltagarna.

kl. 13.50 KlimatSverige presenterar Klimatriksdag och Klimatval

kl.14.20 Aktivist”pitch”. Olika Klimatgrupper gör en mini- presentation av hur de jobbar med Klimatet. Jordens Vänner, Klimatsamling, , SNF:s klimatgrupp, Fossilfree och Visionsverkstaden.

kl.14.50 Fika där man kan prata folk från klimatgrupperna.

kl.15.20 Temadiskussioner i olika grupper Vad gör vi i våra organisationer nu och hur kan vi med våra olika organisationer tillsammans skapa en rörelse på väg mot nya system.

Fossilgasfällan. Hur man kan jobba mot utbyggnad av LNG-hamnen * i Göteborg

Klimatinspiration. Hur kan vi jobba med detta? För de som gått Klimatinspiratörskursen och för de som är nyfikna på temat. Hur får vi fler att bli klimatengagerade? Klimatpsykologi Bl.a. utifrån Stoknes teorier.

Klimatsverige. Hur arbetar vi vidare med Klimatriksdag och klimatval.

Positiva exempel på vad man konkret kan göra och tillverka.

Obs! Utrymme finns för ytterligare Temagrupp om du/ni kan hålla i den.

kl.16.50 Avslutning av dagen.

Kl.17 Vi går ut och äter tillsammans.
Tiderna är ett körschema och kan komma att försskjutas något.
OBS! Kom i god tid för att vara säker på att få plats!
*LNG är flytande naturgas, Liquefied Natural Gas, som till största delen består av metan.