Klimatpsykologi i Göteborg

Under helgen träffades ett drygt 50-tal aktivister ur klimatrörelsen i Göteborg med omnejd, bla Jordens Vänner, Klimatsamling och SNFs klimatgrupp.

Johan Ehrenberg, ETC, höll ett bejublat framträdande om hur energiomställning kan gå till, och hur detta redan pågår på många håll. Kanske särskilt i Katrineholm, där flera av ETCs anläggningar finns. Han presenterade också flera konkreta idéer till vad som kan göras specifikt i Göteborgsregionen.

Kerstin Hamberger ledde en diskussionsgrupp kring klimatpsykologi, en avgörande fråga om vi vill påverka samhället i en klimatsmart riktning. Här följer länkar till några av de områden vi diskuterade: