STÖD UPPROPET ”SVERIGES KOMMUNER MÅSTE GÅ FÖRE I KLIMATOMSTÄLLNINGEN”

Inför valet i september 2022 går nu ett 25-tal lokala grupper runt om i Sverige samman i ett gemensamt upprop för att lyfta kommunernas roll och ansvar i Klimatomställningen.
Uppropet har tagits fram inom ramen för Forum för Lokal Klimataktivism – FOLK, som samordnas av Klimatriksdagen.
Nu välkomnar vi alla lokalgrupper runt om i Sverige att ställa sig bakom uppropet. Vi vill se till att det blir en viktig fråga i kommunvalen i september.
I juni 2022 vill vi presentera uppropet för regering och riksdag, för kommunerna och deras samarbetsorgan, för media och för allmänheten. Vi hoppas uppropets förslag kan användas i debatter och utfrågningar av politiker
Tillsammans ser vi till att Klimatomställning blir en huvudfråga i lokalvalen i höst.
Uppropet med undertecknare kommer att presenteras under Stockholm +50 den 31 maj till 5 juni. Mer information om detta kommer senare.
Här är uppropet i PDF-format.
Här kan ni anmäla att ni stödjer uppropet: https://form.typeform.com/to/AsRUFvUH
Läs mer om FOLK här. https://klimatriksdagen.se/folk/