Auroramålet

Idag lanseras barnens klimatprocess mot svenska staten – Auroramålet. Ungdomarna utforskar just nu vilken grund det finns för att driva en process gentemot svenska staten för att tvinga fram en faktabaserad och rättvis klimatpolitik. Parisavtalet innebär att världen ska begränsa temperaturhöjningen till väl under 2 grader celsius men helst 1,5 grad. Fem år har gått och det görs inte tillräckligt varken globalt eller i Sverige för att nå målet. Redan idag ser vi klimatkrisens konsekvenser för barn som befinner sig i fattigdom och som bor på extra utsatta platser.

– Vi som driver Auroramålet tycker det är en självklarhet att svenska staten uppfyller sina åtaganden på klimatområdet. Annars bör de ställas till svars för det. För mig råder det ingen tvekan om att regeringens klimatpolitik strider mot barnkonventionen, europakonventionen och svensk grundlag, vilket äventyrar min och alla barns​ framtid. Konsekvensen är att vi som är unga idag kommer att växa upp i en värld med utslagna ekosystem, extremväder och fler klimatflyktingar säger Anton Foley, 18 år, en av initiativtagarna till projektet.

Sverige är långt ifrån att nå generationsmålet, sina miljömål och klimatmålen. Klimatpolitiska rådet bedömer att Sverige inte kommer att nå de klimatpolitiska målen med nuvarande förutsättningar och beslutad politik. Dessutom är de existerande målen inte tillräckliga, och fyllda av kryphål. Exempelvis exkluderas våra exporterade utsläpp, utrikesflyg och markanvändning från målen.

– Vi kräver att politiker tar sitt ansvar och omedelbart agerar för att skapa hållbara och trygga samhällen för oss och framtida generationer. I dag tar de inte det ansvaret, och därför måste vi barn och unga tvinga dem att göra det. Att våra politiker är så okunniga om klimatkrisen och fortsätter att subventionera fossil verksamhet med stödpaketen under pandemin kan inte tillåtas fortgå, säger Iris Elmér, 20​ år,​ en av de engagerade ungdomarna.

Ett flertal rättsliga processer har drivits runt om i världen där länder stäms för otillräckliga klimatåtgärder. Till exempel lyckades miljöorganisationen Urgenda driva igenom sina krav i Nederländernas Högsta domstol 2019. Nyligen kom en fransk domstol fram till att den franska regeringens passivitet i klimat- och hållbarhetskrisen är olaglig. Portugisiska aktivister har lämnat in en stämningsansökan mot 33 europeiska länder till Europadomstolen. Sverige är en av länderna som har stämts.

– Vi i Aurora planerar att lämna in en skuggrapport till den svenska regeringens inlaga i målet i Europadomstolen. Vi anser att det nu finns möjligheter att gå till domstol även i Sverige, säger Flynn Smedman, 20 år, student vid Sveriges Lantbruksuniversitet och engagerad i Aurora.

Om Auroramålet

I Aurora ingår ett tiotal juriststudenter som tillsammans med seniora jurister och klimatforskare ser över möjligheten att med stöd av Barnkonventionen, Europakonventionen, och annan svensk lagstiftning stämma svenska staten för bristande klimat- och miljöpolitik med hänsyn till barn och ungdomar.

Presskontakt

Anton Foley, ​anton.foley@auroramalet.se,​ 070-078 30 69
Iris Elmér, i​ ris.elmer@gmail.com,​ 073-909 02 89
Flynn Smedman, ​flynn@smedman.org,​ 073-988 14 46 Elleonora Ali Uddman, e​ lleonoraau@gmail.com​, 070-534 54 68

Öppet seminarium

Onsdag den 17 februari klockan 19:00–20:30 håller Aurora ett öppet seminarium där de juridiska aspekterna i processen kommer att diskuteras närmare. Paneldeltagarna är experter inom juridik, klimatforskning och barnhälsa. Temat för seminariet är: “Vilka möjligheter finns det att vidta rättsliga åtgärder mot staten för dess bristande klimatpolitik?” Seminariet kommer att ske på ett zoom. Här är länk för deltagande. https://us02web.zoom.us/j/8240.​ ​Seminariet spelas in och kommer att finnas på vår hemsida www.auroramalet.se.

Följande organisationer stödjer projektet:
Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen Organisationen främjar frågor om mänskliga rättigheter och rättsstatsprinciper. ICJ-S bistås av juriststudenter från ICJ Studentsektion som har tagit fram tre rapporter som presenteras den 17/2 kl 19:00.

Andra stödjande organisationer är Saminuorra, Fältbiologerna, Våra barns klimat, Svenska Kyrkans Unga, Barnrättsbyrån, Klimatklubben, Klimatriksdagen, PUSH Sverige, Klimataktion, Jordens Vänner och Fridays for Future Sweden (samt ett antal av deras lokalgrupper).