Framtidstro – en rättvisemärkt klimatkonferens

Klimatfrågorna påverkar oss alla och en rättvis klimatpolitik är central för vår överlevnad. Vi vill med denna storsatsning erbjuda medlemmar i klimatrörelsen, rättviseorganisationer, arbetarrörelsen och allmänheten en chans att träffas, diskutera och ta del av kunskaper om hur vi skapar en svalare planet, samtidigt som vi strävar mot ett varmare och mer rättvist samhälle.

Vi är särskilt stolta över att under konferensen kunna presentera både ett seminarium av Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria vid KTH, författare och ledamot av Klimatpolitiska rådet och ett avslutande panelsamtal med bland andra Göran Greider och Johan Hall, näringspolitisk utredare på LO och förbundets representant i internationella klimatfrågor. Missa inte heller paneldebatten om Hållbara transporter – Hållbart Stockholm!

Facebookevent: https://www.facebook.com/events/495624994315796/

Centrala paneldebatter

EU och klimatpolitiken
En jämlik och rättvis arbetsmarknad – nyckeln till ett hållbart samhälle?
Klassmedveten och rättvisemärkt klimatpolitik

Övriga programpunkter

* Klimatet och den nya världsbilden – behovet av bildning i en ny tidsålder. Föreläsning med Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria vid KTH, författare och ledamot av Klimatpolitiska rådet.
* Hur arbetar facket med mångfald, vad är utvecklingsmöjligheterna? panelsamtal
* Den progressiva trons betydelse för en jämlik och hållbar värld, panelsamtal
* Hållbara transporter – hållbart Stockholm, panelsamtal
* Common cause – värderingar för hållbarhet, föreläsning med Pella Thil, ekolog, ekopsykolog och omställningsexpert.
* Hur minskar vi segregationen idag? Karen Austin från Delegationen mot segregation, DELMOS, om framgångsfaktorer och stötestenar för att minska segregationen i kommunen.