Den största lögnen i planetens historia

… är att äga land.

Christopher, från Esto’k Gna @Carrizo/Comecrudo Tribe of Texas förklarar hur den expanderande utvinningen av fossila bränslen är “fortsättningen på europeisk kolonisering av urfolks landområden. Och det måste få ett slut.”

Han deltog i @Folk mot fossilgas framgångsrika blockad av Göteborgs energihamn i början av hösten. De fossilgasterminaler som Christopher och @SAVE RGV from LNG kämpar mot i sina områden i Texas är tänkta att exportera gas till import-terminaler som den i Göteborg.

Kampen fortsätter för klimaträttvisa och urfolks rättigheter.

Om du vill lära dig mer om Esto’k Gna’s kamp mot förtryck, exploatering och gränser historiskt och i nutid, lyssna på @Intercontinental Cry’s podcast https://intercontinentalcry.org/shows/resisting-the-border/resisting-the-border-podcast-ep1

Videon finns också på youtube
Fritt fram att använda den i workshops, presentationer, nyhetsbrev eller andra sammanhang om ni skulle ha nytta av det.

Alla insatser med att sprida videon är värdefulla.